Koulutus - Akaan kaupunki

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuuden suorittaminen ja vuonna 2016 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2022. Väestörekisteritietojen perusteella on kullekin esiopetusikäiselle lapselle lähetetty viikolla 51 – 52 henkilökohtainen ilmoittautumislomake esiopetukseen. Mikäli lapsenne ei ole saanut ilmoitusta 9.1.2022 mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä koulutoimistoon, puh. 040 335 3216. Lomakkeet palautetaan koulutoimistoon maanantaihin 24.1.2022 mennessä. Nykyiset esikoululaiset ilmoittautuvat peruskouluun


Akaan vs. sivistysjohtajaksi Virve Jämsén

Akaan vs. sivistysjohtajaksi on valittu opetuspäällikkö Virve Jämsén Riihimäeltä. Kaupunginjohtaja Antti Peltola teki valinnan viranhaltijapäätöksellään 10. marraskuuta. Avoinna olleeseen sivistysjohtajan viransijaisuuteen saapui kymmenen hakemusta. Hakijoista haastatteluun kutsuttiin viisi. Sijaisuus alkaa viimeistään 7.1.2021 ja kestää 30.4.2022 saakka.