Koulutus - Akaan kaupunki

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuuden suorittaminen ja vuonna 2015 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2021. Väestörekisteritietojen perusteella on kullekin esiopetusikäiselle lapselle lähetetty viikolla 51 – 52 henkilökohtainen ilmoittautumislomake esiopetukseen. Mikäli lapsenne ei ole saanut ilmoitusta 8.1.2021 mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä koulutoimistoon, puh. 040 335 3216. Lomakkeet palautetaan koulutoimistoon maanantaihin 25.1.2021 mennessä. Nykyiset esikoululaiset ilmoittautuvat peruskouluun


Akaan vs. sivistysjohtajaksi Virve Jämsén

Akaan vs. sivistysjohtajaksi on valittu opetuspäällikkö Virve Jämsén Riihimäeltä. Kaupunginjohtaja Antti Peltola teki valinnan viranhaltijapäätöksellään 10. marraskuuta. Avoinna olleeseen sivistysjohtajan viransijaisuuteen saapui kymmenen hakemusta. Hakijoista haastatteluun kutsuttiin viisi. Sijaisuus alkaa viimeistään 7.1.2021 ja kestää 30.4.2022 saakka.  


Hengitystieinfektio-oireisten lasten testaaminen

Uutinen julkaistu 27.8.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 25.8.2020 päivittänyt ohjeistustaan lasten hengitystieinfektioista. Merkittävimmät muutokset ohjeistuksessa koskevat lasten testaamisen kriteereitä. Kun huoltaja toteaa, että lapsella on hengitystieinfektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita. Lue lisää koronaviruksen oireista Terveyden ja