Vaikuta Akaan strategiaan 2022–2025 – kysely auki 31.3. asti - Akaan kaupunki

Vaikuta Akaan strategiaan 2022–2025 – kysely auki 31.3. asti

Päivitetty 24.3.2022: Kysymyksen 11 lopussa on vaihtoehto ”Joku muu, mikä?”, mutta tyhjä tekstikenttä vastaukselle puuttuu. Oman vastauksen voi jättää kyselyn lopussa olevaan avoimeen kommenttikenttään. Pahoittelemme tapahtunutta.

 

Uuden valtuustokauden myötä on Akaassa käynnistynyt kaupungin strategian päivittäminen. Kuntastrategia päivitetään vuosiksi 2022–2025, ja se ohjaa kaupungin tekemiä päätöksiä ja arjen työtä seuraavat vuodet.

Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden ja kaikkien yhteistyötahojen näkemyksiä ja neuvoja siitä, miten rakennetaan entistäkin parempaa Akaan kaupunkia tulevina vuosina. Vastaa kyselyyn ja vaikuta! Kyselystä saatuja näkemyksiä ja ajatuksia hyödynnetään Akaan strategian päivityksessä.

Vastaa kyselyyn

Strategia vaikuttaa jokaisen akaalaisen elämään

Kuntastrategiassa määritellään tavoitetila ja päämäärät, joihin tämän valtuustokauden aikana halutaan pyrkiä. Strategiaan sisältyvät myös valinnat toiminnan painopisteistä sekä arvopohja, joka ohjaa kaupungissa tehtävää työtä.

Valtuusto ohjaa strategian valmistelua ja sitä valmistelemaan on nimetty erillinen luottamushenkilöistä koostuva strategiatyöryhmä. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian kesäkuussa 2022.

Kuntastrategia vaikuttaa jokaisen akaalaisen elämään ja siksi sen valmisteluvaiheessa tarjotaan kuntalaisille useita vaikutusmahdollisuuksia.

Verkkokyselyyn voi vastata 31.3.2022 saakka. Vastaaminen vie aikaa 10-15 minuuttia.

Yhteystietonsa jättäneet osallistuvat Akaa-aiheisten tuotepalkintojen arvontaan.

Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi Akaan kaupungin tulevaisuuden rakentamiseen!

 

ilmauva akaa keskustasta, jossa taloja, puustoa ja järvi