Valtaosa asukkaista tuntee olonsa turvalliseksi Akaassa - Akaan kaupunki

Valtaosa asukkaista tuntee olonsa turvalliseksi Akaassa

Enemmistö akaalaisista, 86 prosenttia, kokee olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi Akaassa. Samaan aikaan 54 % kokee Akaan turvallisuuden heikentyneen jonkin verran tai selvästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Joka kolmas koki, että turvallisuus on pysynyt ennallaan.

Tiedot käyvät ilmi turvallisuuskyselystä, jonka Akaan kaupunki toteutti tänä syksynä. Vastaajia oli kaikkiaan 435.

Toijalassa ja Viialassa asuvat eivät keskimäärin kokeneet oloaan turvattomaksi. Viialassa asuvista vastaajista kolme prosenttia koki keskimäärin olonsa turvattomaksi asuinalueellansa.

Akaassa huolestuttaa eniten paikkojen rikkominen ja töhryt, teiden ja katujen kunto sekä vahingonteot. Lisäksi huolestuttaa muun muassa huumekauppa tai huumeidenkäyttäjät, liikennekäyttäytyminen, ihmisten syrjäytyminen ja ihmisten häiriökäyttäytyminen.

Kun kysyttiin muita huolestuttavia asioita, avoimissa vastauksissa nousivat esiin nuorten tilanne, heidän pahoinvointinsa sekä tuen saanti.

Toijalan asemanseutu turvattomin paikka

Kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että Akaassa on paikka tai paikkoja, joita ei pidetä turvallisena. Selvästi turvattomimmaksi koettiin Toijalan rautatieasema ja asemanseutu, jonka mainitsi 169 vastaajaa. Muita paikkoja olivat muun muassa Toijalan ja Viialan torit, Viialan junaseisake ja S-Marketin ympäristö, Viialan koulujen pihat ja Rautalan alue.

Omassa elämässä huolestutti eniten oma tai läheisen terveydentila sekä rahan riittävyys. Apua arjessa pärjäämiseen vastaajat kokivat saavansa parhaiten perheeltä (86 %). Seuraavaksi eniten apua koettiin saavan terveydenhuollosta (54 %) ja naapurustosta (50 %).

Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Akaassa on mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristön ja asuinalueen kehittämiseen turvallisemmaksi.

Kaupunki laatii turvallisuussuunnitelman

Turvallisuuskyselyllä pyrittiin mittamaan kuntalaisten kokemaa turvallisuuden tunnetta sekä selvittämään, mitä paikkoja Akaassa pidetään turvattomina.

Kysely oli suunnattu kaikille yli 13-vuotiaille Akaan asukkaille. Vastaajista suurin ryhmä, 21,6 %, oli iältään 66–75-vuotiaita. 36–45-vuotiaita oli 19,5 %, 56–65-vuotiaita 17, %, 46–55-vuotiaita 16,8 %, 26–35-vuotiaita 6,9 %, 76–85-vuotiaita 6,4 %, 13–17-vuotiaita 6,2 %, 18–25-vuotiaita 4,8 % ja 86–95-vuotiaita 0,7 %.

Vastaajista 61 % ilmoitti asuvansa Toijalassa, 33 % Viialassa ja 6 % Kylmäkoskella tai Sotkian kylässä.

Naisia oli 67,8 %, miehiä 29 % ja muita 0,7 %. 2,7 prosenttia ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Kysely toteutettiin 18.9. –8.10.2023. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti ja paperiversiolla, joita oli jaossa Toijalan ja Viialan kirjastoilla.

Turvallisuuskysely oli osa opiskelija Paula Ylhäisen opinnäytetyötä, joka käsittelee Akaan turvallisuussuunnittelua. Akaalle aiotaan laatia muun muassa turvallisuussuunnitelma. Turvallisuus on yksi Akaan kaupungin arvoista.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Katariina Koivisto, puh. 040 335 3227, katariina.koivisto@akaa.fi

opiskelija Paula Ylhäinen, Paula.K.Ylhainen@student.laurea.fi