Typ - Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Akaan kaupunki

Typ – Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

TYP mainos. Tiivis yhteistyö tuottaa tulosta! Monialaista palvelua jo vuodesta 2006

Mitä TYP tarkoittaa?

TYP on palvelumalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä auttavat pidempään työttömänä olevia henkilöitä löytämään ratkaisuja kohti työelämää. Puhutaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta.

Mitä TYP-palvelulla tavoitellaan?

Tavoitteena on pääsääntöisesti työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Pohditaan erilaisia työllistymisen esteitä ja haasteita elämässäsi ja etsitään niihin sopivia palveluita. Jokaisen tilanne on yksilöllinen ja erilainen, joten pyrimme vastaamaan juuri sinun tarpeisiisi.

Mitä käytännössä tarkoittaa? Mitä hyötyä minulle on monialaisesta palvelusta?

Voit saada eri viranomaisten palveluita ns. yhden luukun periaatteella. Suunnitellaan sinulle yksilölliset palvelut, jotta edellytykset työelämään paranisivat. Suunnitelma voi sisältää julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Tapaat säännöllisesti omia TYP-työntekijöitäsi, joiden kanssa suunnitelmia jalostetaan tilanteen edetessä. Tarvittaessa saat apua etuuksien hakemisissa, lomakkeiden täyttämisissä yms.

Miten palveluun pääsee?

Palveluun ohjaudutaan joko Kelan, te-toimiston tai kunnan sosiaalitoimen aloitteesta. Laki määrittää kriteerit, joiden perusteella TYP-palveluun pääsee.

Kuinka kauan palvelu kestää ja milloin palvelu päättyy?

Mitään aikarajoja ei ole. Asiakkuus voi olla kestoltaan kuukausista vuosiin. Monialainen yhteispalvelu päättyy kun tilanteesi ei enää vaadi eri tahojen palvelujen yhteensovittamista.