Osallistu ja vaikuta - Akaan kaupunki

Osallistu ja vaikuta

Tee kuntalaisaloite

Jokainen kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen.

Toimi näin

1) Kuntalaisaloite tulee tehdä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava aloitteentekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja mahdollisesti sähköpostiosoite). Jos aloitteella on useampia allekirjoittajia, toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä ensimmäiselle allekirjoittajalle

2) Aloite tulee toimittaa Akaan kaupungin neuvontaan osoitteeseen Sirkesalontie 3, tai postittaa kaupungille osoitteeseen PL 34, 37801 Akaa. Kansliassa aloite kirjataan ja se toimitetaan edelleen oikealle viranomaiselle

3) Kuntalaisaloitteen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi, jolloin viestin aiheeksi merkitään ”kuntalaisaloite”. Aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero) ovat välttämättömät. Tarvittaessa sähköpostitse tehtyyn aloitteiseen voidaan pyytää allekirjoitus sekä mahdollisia lisätietoja ja liitteitä

4) Kuntalaisaloitetta ei voi tehdä nimettömänä

5) Aloitteen käsittelijänä toimii se taho, jonka toimialaan aloitteen sisältämä asia kuuluu

6) Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet, lisäksi valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit myös tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.