Akaa luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon - Akaan kaupunki

Akaa luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon

Kunnat ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja edistämisessä. Akaassa jo tehtyä luontotyötä vahvistettiin ja systematisoitiin liittymällä Luontoviisaat kunnat –verkostoon yhdessä Urjalan ja Valkeakosken kanssa.

Kuntien luontotyön tueksi on alkuvuodesta 2023 perustettu Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n ja Kuntaliiton yhdessä ylläpitämä Luontoviisaat kunnat -verkosto. Verkoston tavoitteena on kerätä tavoitteelliseen luontotyöhön tähtääviä kuntia yhteen ja edistää kunnissa tehtävää luonnonsuojelu- ja luonnon monimuotoisuustyötä.

Verkostoon sitoutumalla Akaa liittyi luontotyön edelläkävijäkuntien joukkoon. Akaan tekninen lautakunta päätti asiasta kokouksessaan 28.9.2023.

”Hienoa, että pääsimme mukaan Luontoviisaat kunnat –verkostoon. Verkoston avulla pääsemme nykyistä paremmin jalkauttamaan tavoitteelliseen luontotyöhön tähtääviä konkreettisia toimenpiteitä osaksi normaalia toimintaamme”, sanoo Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Akaassa luontotyötä on tehty muun muassa yli 10 vuoden ajan jatkuneen suunnitelmallisen kaupunkimehiläistarhauksen kautta. Mehiläispölytys edistää luonnon monimuotoisuutta sekä lisää sadon määrää ja laatua Akaan kolmessa taajamassa.

Tavoitteena luontokadon hillitseminen

Luontoviisaat kunnat -verkostoon liittyvillä kunnilla on neljä vuotta aikaa täyttää verkoston asettamat kriteerit hyväksymisen jälkeen.

Tavoitteellisen Luontoviisaat kunnat -verkoston kriteereillä tarkoitetaan kuntien luontokadon hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa luontoa heikentäviä vaikutuksia ja edistämään luonnon monimuotoisuutta.

Johtavan ympäristötarkastaja Ida Salmisen mukaan luontotyö kytkeytyy vahvasti kunnan strategisiin linjauksiin.

”Akaan kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkia kehitetään rohkeasti ja ekologisesti kestävästi. Ratkaisuissa huolehditaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja yhteisten luonto- ja virkistysalueiden laadukkuudesta. Verkostoon liittymisen myötä tullaan laatimaan tavoitteet ja toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä tekemään sen eteen tehtävää työtä entistä näkyvämmäksi.”

Oman toimintansa lisäksi kunta sitoutuu vaikuttamaan alueensa toimijoihin kuten asukkaisiin, yrityksiin, maa- ja metsätalousyrittäjiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin siten, että alueen toimijoiden tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy.

Luontoviisaat kunnat -verkosto pyrkii hillitsemään luontokatoa, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään luontoa heikentävää toimintaa sekä kehittämään kokonaisvaltaisesti kuntien luontotoimintaa. Verkostoa ylläpitävät Suomen ympäristökeskus ja Kuntaliitto.

Lue lisää Luontoviisaat kunnat -verkoston sivuilta

Akaan ilmasto- ja luontotyön etenemistä voi seurata Ilmastovahti-palvelussa

Mistä on kyse?

Luontokadolla tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa lajien häviämistä ja luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemistä. Luontokato on uhka luonnosta saataville ekosysteemipalveluille, kuten ravintokasvien pölytykselle, ravinteiden kierrolle, puhtaalle juomavedelle, tulvien torjunnalle, raaka-aineiden ja lääkkeiden saatavuudelle sekä hiilinieluille. Monimuotoinen luonto myös edesauttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Luontokato on maailmanlaajuisesti tunnistettu ongelma ja sen pysäyttäminen on kansainvälinen tavoite.

EU:n biodiversiteettistrategian ja parhaillaan valmisteilla olevan Suomen kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2022 valmistunut Pirkanmaan LUMO -luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030 on ensimmäinen alueellinen luonnon monimuotoisuusohjelma Suomessa.

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, antti.peltola@akaa.fi

ympäristötarkastaja Salla Syrjänen, puh. 040 335 6068, salla.syrjanen@valkeakoski.fi