Some-info - Akaan kaupunki

Some-info

Somella eli sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin palveluita ja sovelluksia, joissa käyttäjä ei toimi vain sisällön vastaanottajana, vaan niissä yhdistyy sisällön tuottaminen ja jakaminen sekä käyttäjien välinen kommunikaatio. Sosiaalinen media ei ole erillään lasten ja nuorten muusta sosiaalisesta elämästä, vaan se on yksi paikka muiden joukossa olla vuorovaikutuksessa toisiin. Siellä vaihdetaan kuulumisia ja ollaan osa yhteisöä, mutta siellä voi myös kohdata pahaa mieltä ja tulla kiusatuksi.

Alle on koottu vinkkejä lasten ja nuorten somen käytöstä. Huoltajan ei tarvitse tietää kaikkea alustoista ja sovelluksista. Myönteinen uteliaisuus ja avoin kysyminen sekä halu ymmärtää lapsen median käyttöä riittää.

Miten huolehdin lapseni turvallisesta somen käytöstä?

Tutustukaa yhdessä lapsen tai nuoren käyttämiin sosiaalisen median kanaviin, niiden käyttötarkoituksiin ja yksityisyysasetuksiin. Pyydä lasta/nuorta kertomaan, mitä hän sosiaalisessa mediassa tekee, millaista sisältöä hän julkaisee ja keiden kanssa hän on tekemisissä. Huoltaja voi myös itse liittyä lapsen tai nuoren suosimien sovellusten käyttäjiksi, jolloin oman lapsen nettikäyttäytymistä on helppoa seurata.

Keskustelkaa lapsen/nuoren kanssa sosiaalisen median säännöistä ja käytöstä jo varhain, sillä he aloittavat sosiaalisen median käytön yhä nuorempina. Kannusta lasta/nuorta kunnioittamaan toisia myös sosiaalisessa mediassa ja rohkaise häntä kertomaan hyvistä ja huonoista kokemuksista.

Opeta lapselle/nuorelle myös mediakriittisyyttä. Kerro, miten sosiaalista mediaa kannattaa käyttää ja mitä tietoja tai sisältöä verkossa kannattaa itsestään jakaa. Esimerkiksi kotiosoitteen, sukunimen tai puhelinnumeron jakaminen ei ole suositeltavaa. Luokaa säännöt sosiaalisen median käyttöön liittyen. Näytä myös itse esimerkkiä ja kysy lapselta lupa, jos laitat hänestä nettiin kuvia.

Mitä tehdä, jos lapsesi/nuoresi kokee nettikiusaamista?

Kannusta lasta/nuorta kertomaan aikuiselle, jos hän kokee kiusaamista netissä. Jos kiusaaja on tiedossa, yritä selvittää asia ensin asianomaisen kanssa. On mahdollista, että toinen osapuoli ei ole ymmärtänyt tehneensä mitään väärää.

Kun kiusaamisesta ja kiusaajasta on mahdollisimman paljon tietoa, on kiusaaja helpompi selvittää ja tallennettuja viestejä voi käyttää todisteena. Ilmoita kiusaamisesta palvelun ylläpidolle. Ylläpitäjä pystyy poistamaan esimerkiksi pilkkaavan tekstin tai kuvan tai asettaa kiusaajalle porttikiellon palveluun. Ilmoituksen tekijä jää vain ylläpidon tietoon. Vakavissa tai pitkään jatkuneissa kiusaamistilanteissa ilmoita poliisille. Jotkin nettikiusaamisen muodot, kuten uhkaaminen ja loukkaaminen voidaan tulkita rikoksiksi.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä