Kuntavaalit - Akaan kaupunki

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen käynnissä

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen puhelimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16 Akaan keskusvaalilautakunnalle. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen


Kuulutus vuoden 2021 kuntavaalien ehdokasasettelusta ja valtuutettujen määrästä

Kuntavaalit 2021 Akaan kaupunkiin vuosiksi 2021-2025 valittavien valtuutettujen määrä on 35 Akaan kaupunginvaltuuston päätöksen 28.9.2016 § 63 mukaisesti. Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. Kun Akaalla valitaan 35 valtuutettua, puolueella voi olla enintään 52 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden


Vuoden 2021 kuntavaalit Akaassa

KUULUTUS / PÄIVITETTY 17.5.2021 Akaan kaupunkiin vuosiksi 2021-2025 valittavien valtuutettujen määrä on 35. Akaan keskusvaalilautakunta ilmoittaa kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavien kuntavaalien johdosta seuraavaa: Äänioikeus Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on