Kaupungin organisaatioon muutoksia 1.1.2023 - Akaan kaupunki

Kaupungin organisaatioon muutoksia 1.1.2023

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa muutoksia myös Akaan kaupungin organisaatioon: sote-palveluiden ja tiettyjen tukipalveluiden, kuten kuntouttavan työtoiminnan sekä asumispalveluyksiköissä tapahtuvien siivous- ja ruokapalveluiden tuottaminen, päättyvät. Samalla Akaan perusturvalautakunta sekä Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta lakkaavat olemasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö jää edelleen vahvasti kaupungin omaksi toiminnaksi sivistystoimen alaisuuteen. Tämä osa-alue vahvistuu 1.1.2023 alkaen, kun valtuuston päätöksellä sivistystoimeen perustetaan sivistyslautakunnan lisäksi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat jatkossa kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisopalvelut.

Lisäksi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta koordinoi Akaassa tehtävää hyvinvointityötä, kuten muun muassa asettaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määrittelee niitä tukevat toimenpiteet, raportoi toteutetuista toimenpiteistä, seuraa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, valmistelee valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä edistää hyte-työtä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Sivistyslautakunnan alaisuudessa jatkavat kasvatus- ja opetuspalvelut. Sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan että sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Muutoksia vakansseihin

Muutoksen yhteydessä sivistystoimen organisaatioon saadaan vahvistusta uusilla vakansseilla: opetuspalveluihin perustetaan uusi opetuspäällikön virka ja liikuntapalveluihin perustetaan uusi liikuntasihteerin toimi.

Varhaiskasvatuksessa organisaatio muuttuu siten, että jatkossa varhaiskasvatusta johtaa entisen varhaiskasvatusjohtajan sijaan varhaiskasvatuspäällikkö yhdessä neljän päiväkodinjohtajan kanssa. Näihin tehtäviin haut käynnistetään lähiaikoina.

Lisätietoja:

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377, tero.kuusisto@akaa.fi