Käsityökoulu Näpsä - taitoja tulevaisuuteen - Akaan kaupunki

Käsityökoulu Näpsä – taitoja tulevaisuuteen

Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityökulttuurin eri osa-alueilla, vahvistaen oppijan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä ja kannustaen luovaan ongelmanratkaisuun. Akaassa opetusta annetaan 5-18-vuotiaille.

Lähtökohtana opiskelussa ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Akaassa opetus tapahtuu pääasiassa Kulttuuritalo Laaksolassa. Näpsäläiset osallistuvat myös aktiivisesti Akaan kulttuuritapahtumiin ja vierailevat erilaisissa kulttuurikohteissa.

Näpsä on Suomen suurin käsityön- taiteen perusopetusta antava oppilaitos. Opetus on valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuodesta toisen etenevää.

Hae kouluumme tästä: Oppilaaksi Käsityö- ja muotoilukouluun!

Opetus

Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena noin kymmenen oppilaan ryhmissä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kouluajan ulkopuolella. Opetukseen kuuluu sekä tunneilla opiskelua että tapahtumiin osallistumisia ja vierailuja kulttuurikohteisiin.

Alle kouluikäiset 5-6 -vuotiaat – varhaisiän kasvatus

  • 2 oppituntia viikossa, oppitunnin pituus 45minuuttia.
  • Opintoja ei vielä lasketa perusopintojen opintomäärään.

7-13 -vuotiaat – perusopinnot

  • 2-3 oppituntia viikossa ja lisäksi tapahtuma- ja leiripäiviä

14-18 -vuotiaat

  • 3-4 oppituntia viikossa ja lisäksi tapahtuma- ja leiripäiviä
  • Opinnoissa valitaan halutut opintokokonaisuudet lukuvuosittain.

Opi kokemalla ja tekemällä

Opetuksen tavoitteena on olla mukana kokonaisvaltaisessa kasvutapahtumassa, jossa tulokset näkyvät tulevaisuudessa. Opetuksen päätarkoitus ei ole tuottaa käsityötuotteita tai teoksia, vaan oppia tietoja, taitoja, kulttuuria, yhteiskuntataitoja, muotoilua ja taidetta sekä havainnoida, pohtia, keskustella, päättää, toimia ja arvioida.

Käsityön oppimistehtäviin sisältyy yleensä valmistuvasta tuotteesta tai teoksesta riippumatta rakenteita, tekniikoita, tilan ymmärtämistä, muotoilua, teknologiaa, erilaisia elinympäristön materiaaleja, omaan ja vieraampaan kulttuuriin tutustumista, vastuuta työturvallisuudesta, ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

Käsityöopetuksessa korostuu tapa oppia kokemalla ja tekemällä, jota voi soveltaa monipuolisesti omassa elämässä myös tulevaisuudessa. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan käsitystä itsestä aktiivisena, osaavana ja luovana toimijana. Opinnot luovat pohjaa oman polun jatkamiseen muissa koulutusmuodoissa ja ammateissa.

Kohteen tiedot

Akaassa opetus on pääosin kulttuuritalo Laaksolassa
Ryödintie 1

napsa@taitopirkanmaa.fi

www.taitopirkanmaa.fi

Facebook: Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä @kasityojamuotoilukoulunapsa

Instagram: @napsa_kasityokoulu

TikTok: @napsa_kasityokoulu

Etkö löytänyt etsimääsi?