Aikaa elää -kuvakilpailun säännöt - Akaan kaupunki

Aikaa elää -kuvakilpailun säännöt

EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Kilpailuun osallistumalla kuvan lähettäjä osoittaa, että on lukenut huolellisesti kilpailun säännöt ja hyväksyy ne. 

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestäjänä toimii Akaan kaupunki, PL 34, 37801 Akaa, johon  myöhempänä viitataan nimellä “Järjestäjä”.

2. KILPAILUAIKA

Kilpailuun voi osallistua Instagramissa 21.5.-6.6.2021. 

3. OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien kilpailun Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä sekä organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun kanssa. Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailun osallistuja pois, jos kilpailija rikkoo sääntöjä tai käyttää epärehellisiä keinoja. 

4. OSALLISTUMINEN KILPAILUUN

Kilpailuun osallistutaan Instagramissa postaamalla kuva hashtageilla #akaa ja #aikaaelää. Kuvan tulee kuvata kilpailuun osallistujan suosikkitekemistä tai -paikkaa Akaassa.  Kuvatekstissä tulee kertoa, miksi juuri tämä on kuvanottajan suosikki Akaassa. 

Osallistuja vastaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse, se ei loukkaa tekijänoikeuksia eikä immateriaalioikeuksia. Kilpailuun voi osallistua useammalla kuvalla. Jotta Järjestäjän olisi mahdollista nähdä kisaan osallistuvat kuvat ja käyttää niitä myöhemmin markkinoinnissaan, tulee Instagram-tilin olla julkinen.   

Osallistumalla kuvan lähettäjä antaa Järjestäjälle oikeuden julkaista kuvan ja tarinan Akaan kaupungin somekanavissa ja/tai nettisivuilla. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa kuvan, joka loukkaa lakia tai on sopimaton. 

5. PALKINNOT

Raati palkitsee viisi (5) parasta kuvaa, ja voittajat saavat kukin 40 € arvoisen elämyslahjakortin käytettäväksi uusittavan Toijalan sataman palveluihin. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen, eikä siirtää kolmannelle taholle.   

6. VOITTAJAN VALINTA JA PALKINTOJEN LUNASTUS

Tuomaristo valitsee viisi (5) parasta kuvaa ja tarinaa. Arviointiperusteita ovat kuvan fiilis, luovuus, kuvan laatu sekä tarinankerronta. Voittajat valitaan välittömästi kilpailun päätyttyä ja voittajille ilmoitetaan 7.6.2021 voitosta Instagramin yksityisviestin kautta. Voittajan tulee tämän jälkeen toimittaa yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa voittajan julkistuksesta, Järjestäjällä on oikeus valita kilpailuun osallistuneiden joukosta uusi voittaja.

7.  INSTAGRAMIN OSALLISUUS

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä Instagram liity millään lailla kilpailuun. 

8. JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Järjestäjän vastuulla on toimittaa luvatut palkinnot kilpailun voittajille viipymättä, kuitenkin viikon sisään voittajien valinnasta ja yhteystietojen saamisesta. 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Markkinoinnissa käytettävien kisakuvien yhteydessä mainitaan ainoastaan kuvan ottajan etunimi sekä ikä.   

10. KAIKKIA OSALLISTUNEISTA KOSKEE VIRALLISET SÄÄNNÖT

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin, oikeuden keskeyttää tai perua kilpailu milloin tahansa, ilmoittamalla siitä Akaan somekanavissa ja/tai nettisivuilla. Järjestäjän päätös on sitova ja lopullinen mahdollisissa riitatapauksissa.