Sopimuksen tai päätöksen muuttaminen ja täytäntöönpano - Akaan kaupunki

Sopimuksen tai päätöksen muuttaminen ja täytäntöönpano

Vanhemmat voivat yhteisymmärryksessä muuttaa vahvistettua sopimusta tai oikeuden päätöstä olosuhteiden muututtua.

Lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden antaman päätöksen täytäntöönpanoa voidaan vaatia tuomioistuimessa, jos päätöstä tai sopimusta ei ole noudatettu. Lapsen huoltoa koskevan alle kolme kuukautta vanhan päätöksen täytäntöönpanoa voidaan hakea myös lapsen asuinpaikan ulosottomieheltä.