Tiedote Lontilanjoen sillan tilanteesta - Akaan kaupunki

Tiedote Lontilanjoen sillan tilanteesta

Lontilanjoen silta H-77 on poistettu käytöstä teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 22.6. kello 12 lähtien. Silta on turvallisuussyistä poistettu käytöstä kaikelta liikenteeltä. Sillan sulkuperusteena on erityisesti maapohjan geoteknisen stabiliteetin puute sekä merkittävät rakennetekniset vauriot siltarakenteissa.

Kevyenliikenteen vaihtoehtoisen reitin selvitystyötä on tehty heti sulkupäätöksen jälkeen ja vaihtoehtoinen ratkaisu on kilpailutettu. Torstaina 13.7. on tehty hankintapäätös Lontilanjoen ylittävästä ponttonisillasta, jonka asennuksen maatyöt käynnistyvät heinäkuun puolella. Itse sillan asentamisesta on neuvoteltu sillan toimittajan Suomen laiturikaupan kanssa ja asennus tavoite on viikolla 31, jolloin silta on käytössä koulujen työkauden alkaessa.

Silta tulee olemaan kolme metriä leveä ja kantavuudeltaan 4,6 tonnia. Silta tulee kevyen liikenteen käyttöön ja muilla kulkuvälineillä käytetään voimassa olevia kiertotiereittejä. Sillan H-77 suunnittelutyö on jatkunut tarkentavilla maaperätutkimuksilla. Sillan yleissuunnittelua suorittaa konsulttitoimisto WSP Finland Oy, jonka kanssa sillan yleissuunnitteluvaiheesta on voimassa oleva konsulttityösopimus. Yleissuunnittelu valmistuu hyväksytyn aikataulun mukaisesti elo-syyskuussa.

Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen tehdään jatkopäätökset hankkeen etenemismallista toteutussuunnitteluun tai kokonaisvastuu-urakointimalliin. Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun ja päätöksenteon edetessä.

Lisätietoja antavat

Tekninen johtaja, Jarmo Airaksinen, puh 040 335 3517 tai jarmo.airaksinen@akaa.fi

Kunnossapitopäällikkö Samuli Lehti, puh 040 335 3274 tai samuli.lehti@akaa.fi