Akaassa kehitteillä kansainvälinen innovaatio Green Plant - Akaan kaupunki

Akaassa kehitteillä kansainvälinen innovaatio Green Plant

Viialan Keskustan koulun uusiokäytön innovatiivinen suunnittelu on johtanut kansainvälisten mahdollisuuksien äärelle. Green Plant -konsepti yhdistää datakeskuksen ja kasvituotannon. Koulu poistettiin opetustoimintakäytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.

Kehitysprojektin valmistelu on parhaillaan käynnissä. Valmistelussa on jo mukana lukuisia toimijoita kasvituotannosta datakeskusten kehitykseen. Keskusteluissa ovat mukana myös Akaan kaupunki, VTT ja Business Finland. Koulun käyttöön liittyviä päätöksiä tehdään, kun konseptin toteutettavuus on varmistettu.

Hankkeesta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä.

Idea syntyi osallistamalla

Akaan kaupunki etsi tammikuussa 2020 avoimilla ideapäivillä kumppaneita kehittämään koulun tiloille uutta käyttöä. Ideapäiviin osallistettiin kaupungin edustajien, valtuuston ja kaupunkilaisten lisäksi eri alojen asiantuntijoita ja media. Ideapäivät toteutti innovaatioyhtiö Ideascout.

Suunnittelun tuloksena syntyi visio koulun uudelle elämälle ainutlaatuisena Green Plant -toimintana. Paikallisessa ideassa on mahdollisuus kasvaa valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Samalla on vahvistunut ajatus Viialan Keskustan koulun roolista kansainvälisesti kiinnostavana pilottina, jossa tyhjillään olevia rakennuksia aktivoidaan kaikkialla maailmassa.

Asia on kansallisesti merkittävä: melkein viidesosa kuntien rakennuksista kärsii sisäilmaongelmista. Valtioneuvoston lokakuussa 2019 julkaiseman Sisänyt-selvityksen mukaan sisäilmaongelmia on 5-18 prosenttia kuntien rakennusten kokonaisneliömäärästä. Käytännössä tämä tarkoittaa yli 1300 rakennusta eri puolella Suomea. Ongelmat ovat yleisimpiä peruskoulu- ja lukiorakennuksissa.

Synergiaa 5G-datakeskuksille ja kasvituotannolle

Ideapäivässä 30.1.2020 tuotettiin värikkäitä skenaarioita, joista jatkokehitykseen valittiin Green Plant -konsepti.

Konseptille luovat kansainvälistä tarvetta muun muassa:

1) 5G verkon syntyminen, joka luo tarpeen sijoittaa datakeskukset lähelle käyttäjiä
2) Kaupungistumien ja ilmaston muuttuminen
3) Sisäviljelymenetelmien kehittyminen ja kasvituotannon tuominen lähemmäksi kuluttajia

Tuomalla yhteen 5G-datakeskus ja kasvituotanto luodaan merkittävää synergiaa muun muassa hyödyntämällä datakeskuksen tuottamaa hukkalämpöä. Lisäksi koulurakennuksen monipuoliset tilat tuovat lisäarvoa molempien alojen toimijoille.

Green Plant -toimintamalliin sisältyy myös suuri vihreiden arvojen konkretisoituminen kaupungille, kaupunkilaisille ja toimijoille.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Antti Peltola, 040 335 3335
Va. Kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokinen, 040 335 6098
Innovaatioyhtiö Ideascout Oy, Vesa Lahtinen, 045 142 3432