Eduskuntavaalit 2023 - Akaan kaupunki

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 22.-
28.3.2023

Akaan kaupungissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kolme:

• Toijala / kaupungintalo, valtuustosali, Myllytie 3
• Viiala / Viialan kirjasto, Solmukatu 3
• Kylmäkoski / Kylmäkosken vanha terveysasema, Koulutie 5

Ennakkoäänestyspaikat ovat kaikki avoinna:

ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023 klo 10.00-17.00
la 25.3.2023 – su 26.3.2023 klo 10.00-15.00
ma 27.3.2023 – ti 28.3.2023 klo 9.00-20.00

Viialan ja Kylmäkosken äänestyspaikkoihin on täysin esteetön pääsy. Toijalassa on mahdollista
saada ulko-ovelle avaaja soittamalla numeroon 040 335 3180.

Vaalipäivän 2.4.2023 äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu
voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa
äänestyspaikassa.

Akaan kaupungissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

001 Toijalan läntinen äänestysalue: Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18
002 Toijalan itäinen äänestysalue: Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18
003 Viialan äänestysalue: Viialan kirjasto, Solmukatu 3
004 Kylmäkosken äänestysalue: Kylmäkosken entinen terveysasema, Koulutie 5

Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

Äänestäminen

Ota mukaasi äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä
henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa,
voit hakea poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.
Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden
vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse
kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on
ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen
tehdään.

Kirjallinen allekirjoitettu ja keskusvaalilautakunnalle osoitettu ilmoitus voidaan tehdä käyttäen
tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavilla Akaan kaupungin neuvonnasta (os.
Sirkesalontie 3, Akaa ma-pe klo 9-12 & 13-15) ja Vaalit-sivulla

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan numeroon 040 335 3507.
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023. Tarkempi äänestysajankohta
ilmoitetaan äänestäjälle.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa ajanjaksolla 22.-28.3.2023. Äänestys järjestetään
erikseen ilmoitettavana aikana asumispalveluyksiköissä Arwola, Havulinna, Peltola, Savolakoti,
Sipiläkoti, Tarpiakoti, Torkonkartano, sekä Kylmäkosken vankilassa. Laitoksissa saavat äänestää
vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätiedot ja yhteystiedot

Lisätietoja eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista: hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri
Katariina Koivisto, puh. ma-pe klo 8-16, 040 335 3227, sähköposti katariina.koivisto@akaa.fi.

Akaassa 8.3.2023
Akaan kaupungin keskusvaalilautakunta