Etelä-Toijalan kouluverkkouudistus etenee päätöksentekoon - Akaan kaupunki

Etelä-Toijalan kouluverkkouudistus etenee päätöksentekoon

Päivitetty 29.5.2023: Lisätty tieto Pätsiniemen/Kuusikankaan ja Lastumäen alueet ovat vahvoja vaihtoehtoja sekä rakennustoimikunnalle 29.5. tehty esitys. Lisätty myös, että lukion paikaksi esitetään aseman seutua.

Akaan Toijalan kouluverkkouudistuksen toisesta vaiheesta on tarkoitus tehdä päätös 14. kesäkuuta pidettävässä valtuuston kokouksessa. Päätös koskee etelä-Toijalan alueen koulujen tulevaisuutta.

Valmistelu on viime aikoina keskittynyt vaihtoehtoon, jossa etelä-Toijalaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Sontulan koulu on säilymässä ennallaan.

Uuden yhtenäiskoulun sijaintivaihtoehtoja otettiin tarkasteluun lisää tänä keväänä. Aiemmin suunnitelmissa olleet etu-Kurkela ja Lastumäki ovat saaneet rinnalleen Pätsiniemen/Kuusikankaan ja Uudenkylän alueet.

Vaihtoehtoja on tarkasteltu muun muassa sijainnin, rakennuspaikan, kaavoituksen ja maanhankinnan näkökulmista. Pätsiniemen/Kuusikankaan ja Lastumäen alueet ovat tällä hetkellä nousseet esiin vahvoiksi vaihtoehdoiksi. Maanantaina 29.5. kokoontuvalle Toijalan koulujen rakennustoimikunnalle esitetään, että uusi koulu rakennettaisiin Pätsiniemen/Kuusikankaan alueelle.

Päätettävänä on myös lukion sijainti, jota suunnitellaan Toijalan aseman seudulle.

Uusi koulu vaikuttaa taajaman kehittymiseen

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silvánin mukaan kouluverkkoratkaisu vaikuttaa pitkälle Toijalan taajaman kehittymiseen. Palveluverkon sijaintipaikkaratkaisut ohjaavat myös tulevaisuuden maankäyttöä.

– Palveluverkkoa uudistaessa tulee huomioida tulevaisuuden kehitystarpeet ja niiden vaatimat aluevaraukset. Palveluverkon tulee myös tukea kaupungin rakenteen eheyttämistä ja vähentää liikkumistarvetta. Pitkäjänteisellä suunnittelulla ja kehittämisellä voidaan vaikuttaa sekä palveluverkon kustannuksiin, että myös yhdyskuntarakenteen rakentamisen ja ylläpidon kustannuksiin, toteaa Lasse Silván.

Opetuksen järjestävän sivistystoimen näkökulmasta keskeistä on huolehtia terveellisistä ja turvallisista tiloista, laadukkaasta opetuksesta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.

– Nykyistä yhtenäisemmät kasvatuksen ja opetuksen muodostamat kokonaisuudet mahdollistavat pedagogisesti yhtenäisemmän koulupolun ja ovat ylläpitokustannuksiltaan tehokkaita, sanoo Akaan kaupungin sivistysjohtaja Tero Kuusisto.

Infotilaisuudessa vaihtoehdot esillä

Toijalan taajaman kouluverkkouudistusta on valmisteltu kaupungin luottamuselimissä ja kuntalaiskuuleminen asiasta järjestettiin Toijalan yhteiskoululla 10. toukokuuta. Tapaamiseen oli mahdollista osallistua paikan päällä ja etänä.

– On hienoa, että Akaan kouluverkon uudistamisessa on päästy loppusuoralle. Kun linjaukset vaihtoehtojen välillä saadaan tehtyä, on toimeenpanon aika. Uudistuva kouluverkko on vahva vetovoimatekijämme, toteaa kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Suunnitelmat ja kuulemisessa nähdyt esitykset löytyvät kaupungin nettisivuilta Toijalan kouluverkkouudistuksen sivuilta

Lisätietoja:

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377

Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, puh. 040 335 3207