Toijalan kouluverkkouudistus - Akaan kaupunki

Toijalan kouluverkkouudistus

Akaan Toijalan kouluverkon uudistaminen on käynnissä. Ensimmäinen vaihe koski Toijalan pohjoispuolta, jonne on päätetty rakentaa uusi koulu. Paikkana on joko Toijalan vanhan terveysaseman tontti Nahkialan koulun viereinen puistoalue.

Etelä-Toijalan alueelle tulee uusi yhtenäiskoulu, joka rakennetaan Lastumäen alueelle. Koulun tarkempi sijoittuminen tontille ja tilankäyttö eri toimijoiden välillä ratkaistaan hankesuunnitteluvaiheessa. Lukio rakennetaan joko ensisijaisesti Toijalan aseman seudulle ja toissijaisesti Lastumäen alueelle. Lastumäen alueella otetaan huomioon myös Kaartotien ja Kurkelantien väliin jäävä alue. Lukion sijainnista tehdään päätös tarve- ja hankesuunnitelmavaiheen jälkeen investointipäätöksen yhteydessä.

Kirjaston sekä kaupungin hallinnon työtilat sijoitetaan aseman seudulle osana Veturikortteli-hanketta. Rakentamisessa hyödynnetään vuokramallia tai se toteutetaan kaupungin omana investointina.

Valtuusto päätti yhtenäiskoulun sijaintipaikasta ja Etelä-Toijalan kouluverkkoratkaisusta 24.4.2024.

Kouluverkkouudistusta koskevat kuntalaiskuulemiset

Etelä-Toijalan aluetta koskeva kuuleminen 30.11.2023

Toijalan kouluverkon toisen vaiheen lisätarkastelujen aineistoa esiteltiin kuulemistilaisuudessa Toijalan yhteiskoulun auditoriossa, os. Kurisjärventie 18, torstaina 30.11.2023 klo 18–20. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Akaan kaupungin Youtube-kanavalla.

Kuntalaisten kysymyksiin on vastattu kirjallisesti Kuulemisen 30.11.2023 kysymykset ja vastaukset-sivulla

Etelä-Toijalan alueen tonttien tutustumistilaisuus 8.6.2023

Valtuutetuille järjestettiin tutustuminen sijaintipaikkoihin torstai-iltana 8.6.2023, jolloin myös asukkaat olivat tervetulleita paikan päälle keskustelemaan.

Etelä-Toijalan aluetta koskeva kuuleminen 10.5.2023

Järjestimme asukkaille kuulemistilaisuuden Etelä-Toijalan kouluverkkoratkaisusta Toijalan yhteiskoulun auditoriossa, os. Kurisjärventie 18, keskiviikkona 10.5.2023 klo 18.30 alkaen.

Tilaisuus lähetettiin suorana kaupungin Youtube-kanavalla, mistä löytyy tilaisuuden tallenne. Tausta-aineisto löytyy tämän sivun Liitteet-osiosta.

Etukäteen saapuneisiin kirjallisiin kysymyksiin on vastattu sivulla Kuulemisen 10.5.2023 kysymykset ja vastaukset

Pohjois-Toijalan aluetta koskeva kuuleminen 7.10.2021

Järjestimme Toijalan kouluverkkouudistusta koskevan kuntalaiskuulemisen Toijalan yhteiskoulun auditoriossa, os. Kurisjärventie 18, torstaina 7.10.2021 klo 18. Tilaisuus lähettiin myös suorana Akaan kaupungin YouTube-kanavalla.

Tämän sivun oikeasta laidasta löytyy kirjallinen kysymys-vastaus -kooste niistä kysymyksistä, jotka saapuivat kaupungille ennen tilaisuutta ja tilaisuden aikana YouTuben kautta.

Kuntalaiskuuleminen 3.2.2021

Ensimmäinen asukaskuuleminen järjestettiin Teams-tilaisuutena 3.2.2021 klo 18. Tilaisuudessa nähdyt esitykset ovat liitteinä.