Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu - Akaan kaupunki

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021 – 2024 vuonna 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. OKM valitsi kokeiluun osallistuvat kunnat satunnaisotannalla. Kunnat itse eivät voineet hakea kokeiluun, vaikuttaa otantaan eikä kieltäytyä valinnan jälkeen osallistumasta kokeiluun.

Akaa ei tullut valituksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun