Elinkeinot - Sivu 2 - Akaan kaupunki

Sulkemiskorvauksen haku keskisuurille ja suurille yrityksille avautuu 15.7. klo 9.00

Valtiokonttori tiedottaa: Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten ja konsernien sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.-13.8. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat suljettiin tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti viime keväänä, ja joiden liikevaihto laski sulkemiskaudella yli 30 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi


Akaan raakapuuterminaali on valmis ja puunkuljetukset alkavat

Akaan uusi raakapuuterminaali on valmistunut. Väyläviraston hankkeessa toteutettu raakapuuterminaali tehostaa puunkuormausta ja parantaa raakapuun toimitusvarmuutta. Puukuljetukset raakapuuterminaalista alkavat 1.7.2021. Uusi rataverkon raakapuuterminaali Akaassa on valmistunut ja puukuljetukset alueelta alkavat. Uusi terminaali korvaa aiemmin Toijalan keskustassa sijainneen, ahtaan ja logistisesti hankalan ratapihan puunkuormausalueen sekä myös Metsäkansan puunkuormausalueen. Raakapuuterminaalin sijainti Akaan Pointin teollisuusalueella tehostaa puunkuormausta ja -kuljetuksia


Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva jatkuu 30.9.2021 asti

Kela tiedottaa: Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Yrittäjän työnhaun pitää olla voimassa TE-palveluissa. Nämä ehdot ovat voimassa 30.9.2021 asti. Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, mutta se odottaa vielä presidentin vahvistusta. Lue lisää Kelan


Hei yrittäjä Akaassa, tarjoa kaupungille tuotteitasi ja palvelujasi 23.6. mennessä

Me täällä Akaan kaupungilla kaipaamme ehdotuksianne henkilöstön pikapalkinnoiksi. Pikapalkinto on tapamme kiittää työntekijöitämme hyvin tehdystä työstä. Jaamme pikapalkintoja kaupungin henkilöstölle tilaisuuden ja tarpeen tullen. Voitte tarjota 10, 15 ja 20 euron arvoisia palveluitanne tai tuotteitanne 23.6.2021 mennessä. Ehdotusten joukosta valitsemme 3-4 yritystä, joilta palkinnot hankitaan tulevan vuoden ajan. Ensi vuonna on siis uuden haun vuoro.


Valmennusta talouden ja tuottavuuden johtamiseen tai kansaivälisyydellä kasvuun, nopea ilmoittautuminen

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen koulutukset on tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. 15.6.2021 alkaa kaksi eri koulutusta, joihin haku päättyy perjantaina 4.6. Kasvuun johtaminen – kansainvälistymisellä kasvua hakevat pk-yritykset Kohderyhmä: kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Koulutus soveltuu erittäin hyvin yrityksen toimitusjohtajille, vientipäälliköille ja muille yrityksen avainhenkilöille. Hinta: 1 590


Koronatuki kulttuurialan yhteisöille nyt haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa: Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taiteen ja kulttuurin alan ammatillisille yhteisöille, joiden toiminnan harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi 1.1.–31.5.2021. Avustusten hakuaika päättyy 23.6.2021. Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä. Avustukset myönnetään harkinnanvaraisina


Tapahtumatakuu tapahtumanjärjestäjille, haku aukeaa 1.6.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa: Tapahtumatakuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Sen tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava


Matkailuyritysten ympäristöratkaisuilla voidaan lisätä yritysten vetovoimaisuutta

Ympäristöhallinto tiedottaa: Kotimaan matkailun suosio on nousussa, ja vierailijat etsivät matkailu- ja majoituskohteita luonnon ääreltä. Matkakohteiden energia- ja jätehuoltoratkaisuilla on suuri vaikutus matkailijoiden viihtyvyyteen ja ympäristön hyvinvointiin. Uusi opas esittelee matkailuyrittäjille toimivia ratkaisuja mm. energiatehokkuuden parantamiseen, kuivakäymälöiden asiakaskäyttöön sekä kierrätykseen. Aiheesta lisää ympäristö.fi tiedotteessa


Maaseudun laajakaistainvestointien haku on avautunut

Ruokavirasto tiedottaa: Laajakaistahankkeiden haku on nyt avautunut Hyrrä-asiointipalvelussa. Tukea voivat hakea esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, osuuskunnat, kunnat ja paikallisoperaattorit. Rahoituksella voi rakentaa kyläverkon eli tilaajayhteysverkon tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Pitkiä runkoverkkoja ei rahoiteta, joten rahoitettava hanke edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa. Tuettavien yhteyksien on


Kustannustuesta uusi hakukierros, myös suurille yrityksille valmisteilla korvaus asiakastilojen sulkemisesta

Työ- ja elineinoministeriö tiedottaa. Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot säilyisivät ennallaan. Lisäksi suurille yrityksille maksettaisiin erillistä korvausta, jos niiden toimitilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä koronaepidemian vuoksi. Sulkemiskorvauksen ehdoista ja määrästä neuvotellaan parhaillaan Euroopan komission kanssa. Kustannustuen neljännen hakukierroksen ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haut aukeaisivat yrityksille Valtiokonttorissa