Kuulutus: Aluevaalit 2022 - Akaan kaupunki

Kuulutus: Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Pirkanmaan hyvinvointialueelle valitaan 79 aluevaltuutettua.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 12.-18.1.2022.

Akaan kaupungissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kolme:

•   Toijala / kaupungintalo, Myllytie 3

•   Viiala / Viialan kirjasto, Solmukatu 3

•   Kylmäkoski / Kylmäkosken vanha terveysasema, Koulutie 5

Ennakkoäänestyspaikat ovat kaikki avoinna:

ke 12.1.2022 – pe 14.1.2022 klo 10.00-17.00

la 15.1.2022 – su 16.1.2022 klo 10.00-15.00

ma 17.1.2022 – ti 18.1.2022 klo 9.00-20.00

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Akaan kaupungissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

001 Toijalan läntinen äänestysalue: Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18
002 Toijalan itäinen äänestysalue: Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18
003 Viialan äänestysalue: Viialan kirjasto, Solmukatu 3
004 Kylmäkosken äänestysalue: Kylmäkosken entinen terveysasema, Koulutie 5

Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

 Äänestäminen

Ota mukaasi äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kirjallinen allekirjoitettu ja keskusvaalilautakunnalle osoitettu ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavilla Akaan kaupungin neuvonnasta (os. Sirkesalontie 3, Akaa ma-pe klo 9-12 & 13-15) ja internet-osoitteessa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan numeroon 040 335 3507.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 12.1.-18.1.2022. Tarkempi äänestysajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään kuntavaaleissa ajanjaksolla 12.1.-18.1.2022. Äänestys järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana asumispalveluyksiköissä Arwola, Havulinna, Peltola, Savolakoti, Sipiläkoti, Tarpiakoti, Torkonkartano, sekä Kylmäkosken vankilassa. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätiedot ja yhteystiedot

Lisätietoja kuntavaaleihin liittyvistä asioista saa hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri Katariina Koivisto, puh. ma-pe klo 8-16, 040 335 3227, sähköposti katariina.koivisto@akaa.fi.

Akaassa 22.12.2021
Akaan kaupungin keskusvaalilautakunta