Kuulutus: Presidentinvaalit 2024 - Akaan kaupunki

Kuulutus: Presidentinvaalit 2024

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 17.-23.1.2024.

Akaan kaupungissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kolme:

• Toijala / Toijalan rautatieasema, Pätsiniementie 4
• Viiala / Viialan kirjasto, Solmukatu 3
• Kylmäkoski / Kylmäkosken vanha terveysasema, Koulutie 5

Toijalan ja Viialan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

ke 17.1.2024 – pe 19.1.2024 klo 10.00-17.00
la 20.1.2024 – su 21.1.2024 klo 10.00-15.00
ma 22.1.2024 – ti 23.1.2024 klo 9.00-20.00

Kylmäkosken ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

la 20.1.2024 – su 21.1.2024 klo 10.00-15.00
ma 22.1.2024 – ti 23.1.2024 klo 9.00-20.00

Kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin on esteetön pääsy. Toijalassa on mahdollista saada ulko-ovelle avaaja soittamalla numeroon 040 335 3180. Toijalan ennakkoäänestyspaikan liikuntarajoitteisten sisäänkulku ja parkkipaikat sijaitsevat asemalaiturin puolella.

Vaalipäivän 28.1.2024 äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Akaan kaupungissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

001 Toijalan äänestysalue: Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18
002 Viialan äänestysalue: Viialan kirjasto, Solmukatu 3
003 Kylmäkosken äänestysalue: Kylmäkosken entinen terveysasema, Koulutie 5

Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

Vaalien mahdollinen toinen kierros

Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.–6.2.2024.

Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 31.1.–6.2.2024

Akaan kaupungissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kolme:

• Toijala / Toijalan rautatieasema, Pätsiniementie 4
• Viiala / Viialan kirjasto, Solmukatu 3
• Kylmäkoski / Kylmäkosken vanha terveysasema, Koulutie 5

Toijalan ja Viialan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna:

ke 31.1.2024 – pe 2.2.2024 klo 10.00-17.00
la 3.2.2024 – su 4.2.2024 klo 10.00-15.00
ma 5.2.2024 – ti 6.2.2024 klo 9.00-20.00

Kylmäkosken ennakkoäänestyspaikka on avoinna:

la 3.2.2024 – su 4.2.2024 klo 10.00-15.00
ma 5.2.2024 – ti 6.2.2024 klo 9.00-20.00

Kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin on esteetön pääsy. Toijalassa on mahdollista saada ulko-ovelle avaaja soittamalla numeroon 040 335 3180. Toijalan ennakkoäänestyspaikan liikuntarajoitteisten sisäänkulku ja parkkipaikat sijaitsevat asemalaiturin puolella.

Vaalipäivän 11.2.2024 äänestys

Toisen kierroksen vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Akaan kaupungissa vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

001 Toijalan äänestysalue: Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18
002 Viialan äänestysalue: Viialan kirjasto, Solmukatu 3
003 Kylmäkosken äänestysalue: Kylmäkosken entinen terveysasema, Koulutie 5

Kaikkiin äänestyspaikkoihin on esteetön pääsy.

Äänestäminen

Ota mukaasi äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi passikuvaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16 ja mahdollisen toisen kierroksen osalta viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16. Molemmille kierroksille voi ilmoittautua jo ensimmäisen kierroksen yhteydessä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kirjallinen allekirjoitettu ja keskusvaalilautakunnalle osoitettu ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavilla Akaan kaupungin neuvonnasta (os. Sirkesalontie 3, Akaa ma-pe klo 9-12 & 13-15) ja Vaalit.fi-sivuilla. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse keskusvaalilautakunnan numeroon 040 335 3507.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 17.-23.1.2024 ja mahdollisella toisella kierroksella 31.1.-6.2.2024. Tarkempi äänestysajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa ajanjaksolla 17.-23.1.2024 sekä mahdollisella toisella kierroksella 31.1.-6.2.2024. Äänestys järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana asumispalveluyksiköissä Arwola, Havulinna, Peltola, Savolakoti, Sipiläkoti, Tarpiakoti, Torkonkartano, sekä Kylmäkosken vankilassa. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätiedot ja yhteystiedot

Lisätietoja eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista:  hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri Katariina Koivisto, puh. ma-pe klo 8-16, 040 335 3227, sähköposti katariina.koivisto@akaa.fi.

Akaassa 3.1.2024
Akaan kaupungin keskusvaalilautakunta