Kuulutus vuoden 2021 kuntavaalien ehdokasasettelusta ja valtuutettujen määrästä - Akaan kaupunki

Kuulutus vuoden 2021 kuntavaalien ehdokasasettelusta ja valtuutettujen määrästä

Kuntavaalit 2021

Akaan kaupunkiin vuosiksi 2021-2025 valittavien valtuutettujen määrä on 35 Akaan kaupunginvaltuuston päätöksen 28.9.2016 § 63 mukaisesti.

Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. Kun Akaalla valitaan 35 valtuutettua, puolueella voi olla enintään 52 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Kuntavaalien ehdokasasetteluun liittyvät asiakirjat ottaa vastaan vs. hallintopäällikkö / keskusvaalilautakunnan sihteeri kaupungintalolla (os. Myllytie 3, 37800 Akaa) 3. kerroksessa 4.5.2021 klo 12–16. Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä myös sähköpostitse (akaan.kaupunki@akaa.fi) tai postitse (PL 34, 37801 Akaa) saapuneet hakemukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen vuoksi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 4.5.2021 klo 16.00.

Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä (”vanhan lain” mukainen hakemusten viimeinen jättöpäivä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5. mennessä.

Ehdokashakemusta ei siis tarvitse tehdä uudelleen 4.5. mennessä, jos tarkoitus on, että hakemus pysyy muuttumattomana. Sama koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Keskusvaalilautakunta 22.4.2021