Pyöräilyviikkoa vietetään 5.–14.5.2023 - Akaan kaupunki

Pyöräilyviikkoa vietetään 5.–14.5.2023

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa poljetaan 5.–14.5.2023 pääteemalla Pyöräpysäköinti – oikea ratkaisu oikeaan paikkaan. Pääteemalla kiinnitetään huomio pyöräpysäköintiin, sen laatuun, määrään, sijoitteluun ja käytettävyyteen.

Pyöräpysäköinnin parantamiseen on kiinnitetty huomiota myös Akaassa, jossa toteutetaan parhaillaan pyöräilyliikenteen edistämisohjelmaa. Akaassa keskeisiä pyöräpysäköintipaikkoja ovat Toijalan ja Viialan asemat, joissa matkustajamäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa uusien lähijunavuorojen ansiosta.

Asemille on rakennettu lisää katoksellisia ja runkolukittavien pyörien pysäköintipaikkoja. Myös pysäköintipaikkojen valaistusta on parannettu.

Kaupungin kunnossapitopäällikkö Samuli Lehden mukaan pyöräilyviikko muistuttaa meitä kaikkia pyöräilystä liikkumismuotona ja sen hyödyistä.

– Kaupungin kunnossapito haluaa edesauttaa tasapuolisuutta liikkumisen mahdollistamisessa eri kulkutapamuodoilla ympärivuotisesti. Pyöräilyn edistämisellä tähtäämme osaltamme myös kansanterveyden positiiviseen kehityskulkuun. Ilokseni voin todeta, että henkilökuntamme tiedostaa tämän näkökulman ja suhtautuu siihen ammattimaisesti, sanoo kunnossapitopäällikkö Samuli Lehti.

Akaan pyöräilykoordinaattori aloitti hankerahoituksella

Akaassa ja Valkeakoskella on tänä vuonna käynnistetty pyöräilykoordinaattoritoiminta Traficomin myöntämällä hankerahoituksella.

Pyöräilykoordinaattorina toimii vuoden loppuun kestävän hankekauden ajan Swecon kestävän liikkumisen asiantuntija Petteri Nisula.

– On tosi innostavaa toimia pyöräilykoordinaattorina Akaassa, jossa pyöräilyn yhdistämiseen junaliikenteen matkaketjuihin on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet. Akaassa myös taajamat ovat pyöräliikenteen kannalta kompakteja, kaupungilla on tahtotilaa edistää pyöräilyä ja myös aktiivisia pyöräilyharrastajia löytyy. Uskon vahvasti, että Akaassa voidaan nostaa pyöräilyn asemaa niin arkiliikkumisen kuin virkistäytymisen kulkutapana, Nisula toteaa.

Petteri Nisulaan voi olla yhteydessä pyöräilyyn kehittämiseen liittyvissä asioissa. Pääosin hän hoitaa pyöräilykoordinaattorin tehtäviä keskiviikkoisin.

Valtakunnallisella Pyöräilyviikolla kannustetaan ihmisiä pyöräilemään. Tavoitteena on lisätä pyöräilyä kaikilla matkoilla, kannustaa ihmisiä pohtimaan omia liikkumisvalintojaan, lisätä ihmisten tietoisuutta pyöräilyn hyödyistä sekä vahvistaa pyöräilyn asemaa liikennesuunnittelutyössä.

Lisätietoja:

Swecon kestävän liikkumisen asiantuntija Petteri Nisula, petteri.nisula@sweco.fi, puh. 0400 957 014

Tutustu Akaan ja Valkeakosken pyöräliikenteen edistämisohjelmaan Traficomin sivuilla

Lue lisää Pyöräilyviikosta

Mies istuu polkupyörän selässä, pyörän perässä on kärry jossa istuu lapsi kyydissä.
Pyöräilykoordinaattori Petteri Nisula kannustaa akaalaisia polkemaan.