Talousarvioesitys tukee Akaan kehittymistä strategian mukaisesti - Akaan kaupunki

Talousarvioesitys tukee Akaan kehittymistä strategian mukaisesti

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesitys vuosille 2021-2025 on valmistunut. Ensi vuoden talousarvion toimintakulut ovat 119,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on 24 800 euron ylijäämä.

Talousarvioesityksen lähtökohtana on valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin kehittymisen turvaaminen suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on myös talouden tasapainoon saattaminen.

– Akaassa on meneillään hyvä kehitys ja talousarvioesitys tukee sitä, vaikka koronaepidemia tuo tulevien vuosien suunnitteluun suurta epävarmuutta, toteaa kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Vuosi 2020 ylijäämäinen

Vuosi 2020 tulee olemaan Akaassa ylijäämäinen. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta niukka ylijäämä on tavoitteena myös ensi vuonna.

Käyttötaloudessa Akaa panostaa palvelutarpeen kasvuun erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka lohkaisee ensi vuoden toimintakulujen kasvusta tuntuvan osan. Toinen selkeä painopistealue on kaupungin kiinteistömassan hallinnassa ja ylläpidossa, jonne esitetään vahvistusta tuleville vuosille.

Taloutta tasapainotetaan vielä ensi vuonna tarpeetonta omaisuutta myymällä. Myös kaupungin omistuksessa olevien teollisuuskiinteistöjen yhtiöittämisiä esitetään jatkettavaksi.

– Tulevina vuosina keskiössä on muun muassa opettajaresurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, jossa huomioidaan oppilasennusteet ja kouluverkko. Jos tilikausi alkaa painua alijäämäiseksi, niin ns. perälautaakin hahmotellaan aikanaan erikseen, kaupunginjohtaja Peltola kertoo.

Tavoitteena elinvoiman vahvistaminen

Investoinneissa painopiste on kohteissa, jotka vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Viialan uuden yhtenäiskoulun ja liikuntahallin lisäksi Akaa varautuu kouluverkon uudistamiseen vaiheittain myös Toijalassa.

Lisäksi yritysalueiden kuntoon laittamista jatketaan.

–  Uusi raakapuuterminaali valmistuu Akaa Pointin yritysalueelle kesäkuussa, joten yritysalueiden kunnostamiseen siellä sekä myös Toijalan ABC:n alueella panostetaan. Ensi kesäkuussa valmistuu Toijalan aseman kupeeseen uusi hyvinvointikeskus, jonka käyttöönottoon varaudutaan eri tavoin. Lisäksi tavoitteena on ICT:n ja palveluiden digitalisaation kehittäminen, jotta toiminnan tuottavuutta voidaan parantaa, kaupunginjohtaja Antti Peltola sanoo.

Kuluvana vuotena Akaa on yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa valmistellut esitykset uusiksi strategian toimenpideohjelmiksi. Päivitetyt keihäänkärjet on huomioitu talousarvion valmistelussa. Ohjelmien avulla halutaan varmistaa kaupunkistrategian toteutuminen.

Akaan kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 1.12.2020.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335

talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203