Erityisruokavaliot - Akaan kaupunki

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Erityisruokavalion myöntäminen perustuu valtakunnalliseen Käypä hoito -suositukseen ja allergiaohjelmaan. Akaassa huomioidaan seuraavat ruokavaliot:

◦ Uskonnolliset ja eettiset ruoka-ainerajoitukset sekä kasvisruokavalio

◦ Ruoka-aineallergiat ja sairauden hoitoon perustuva erityisruokavalio

◦ Alle 1-vuotiaan ruokavalio

Ruoka-aineallergioissa vältetään vain niitä ruoka-aineita, joiden välttäminen on merkittävien ja hengenvaarallisten oireiden takia perusteltua. Ruokapalveluissa ruoka valmistetaan laktoosittomana, joten laktoosittoman ja vähälaktoosisen ruokavalion tarpeesta ei tarvitse toimittaa erillistä ilmoitusta.

Poissaolot: Ilmoita erityisruokavalioasiakkaan poissaolosta Akaan keskuskeittiön dieettikeittiöön WhatsApp- tai tekstiviestillä p. 040 335 3240 klo 8 mennessä. Dieettikeittiön numerosta myös erityisruokavalioiden tuotesisältötiedustelut.

Ruokavaliosta ilmoittaminen ja tietojen päivittäminen

◦ Erityisruokavalion tarpeesta tulee ilmoittaa sähköisellä ilmoituslomakkeella

◦ Linkki sähköiseen ilmoituslomakkeeseen löytyy ruokapalveluiden nettisivuilta. Henkilökunnalle on erillinen sähköinen lomake. Huomioithan, että tietosuojasyistä lomakkeen lähettäminen vaatii vahvan tunnistautumisen esim. verkkopankkitunnuksilla.

◦ Halutessaan lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin. Paperisen lomakkeen voi toimittaa postitse Akaan keskuskeittiölle.

◦ Ruokavalion valmistaminen voidaan aloittaa kolmen arkipäivän sisällä ilmoituksen saapumisesta.

◦ Mikäli kyseessä on ruoka-aineallergia, yksilöllinen tai sairauden hoitoon liittyvä erityisruokavalio, tulee ilmoituksen liitteeksi toimittaa hoitavan tahon kirjallinen dokumentti, josta käy ilmi peruste erityisruokavalion myöntämiselle.

◦ Erityisruokavalion tarpeen voi todeta lääkäri, ravitsemusterapeutti tai muu hoitava taho.

◦ Todistukset voi liittää suoraan ilmoituslomakkeelle tai toimittaa jälkikäteen kirjautumalla suomi.fi sivustolle kohtaan viestit. Todistuksen voi toimittaa myös postitse Akaan keskuskeittiölle. Mikäli toimitat todistuksen jälkikäteen, muista laittaa liitteisiin koulun/päiväkodin nimi ja luokka/ryhmä.

◦ Mikäli erityisruokavalioilmoituksissa tai -todistuksissa ilmenee ristiriitoja, toimitetaan huoltajalle lisäselvityspyyntö.

◦ Erityisruokavalioilmoitus sähköisellä lomakkeella tulee lähettää vuosittain 30.6. mennessä seuraavalle toimintakaudelle.

◦ Keliakian, diabeteksen tai muun pysyväisluonteisen erityisruokavalion osalta riittää todistus kerran toimitettuna.

◦ Uskonnollisen, eettisen ( esim. kasvisruokavalio ) tai alle 1-vuotiaan ruokavalion osalta riittää erityisruokavalioilmoitus sähköisellä lomakkeella ( ei vaadita todistusta ).

◦ Todistus on toimitettava kahden kuukauden sisällä ruokavalion valmistuksen aloituksesta. Mikäli pyydettyjä dokumentteja ei toimiteta määräaikaan mennessä pyynnöstä huolimatta, on ruokapalvelut yhteydessä huoltajiin.

◦ Vanhemmat huolehtivat, että myös varhaiskasvatus tai koulu saa tiedon lapsen erityisruokavaliosta ja sen mahdollisista muutoksista toimintakauden aikana.

◦ Erityisruokavaliolomakkeiden ja todistusten arkistoinnista vastaa ruokapalvelu.

◦ Mikäli erityisruokavalioannos jää asiakkaalta toistuvasti syömättä, keskuskeittiöltä otetaan yhteyttä asiakkaaseen tai hänen huoltajaansa.

Muutoksista ilmoittaminen

◦ Ruoka-aineallergioiden lisäykset tulee aina ilmoittaa sähköisellä lomakkeella ja lisäyksistä vaaditaan todistus.

◦ Ruokavalioiden purkamiset kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen erikoisruokavaliot@akaa.fi

◦ Alle 1-vuotiaan ruokavalion valmistus päätetään automaattisesti lapsen täytettyä vuoden.