Valtionavustus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin, hae 15.10.2020 klo 16.15 mennessä - Akaan kaupunki

Valtionavustus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin, hae 15.10.2020 klo 16.15 mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita.

Avustusta saa käyttää kiertotalouden ekosysteemin kehittämistä tukeviin

  • kiertotaloutta edistäviin teknologisiin tai muihin uusia toimintatapoja tai palveluita tukeviin investointeihin
  • kiertotaloutta edistävien investointien käynnistämiseksi tarvittaviin selvityksiin ja verkostoihin
  • työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen (tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija)

Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden EU:n valtiontukisääntöjen mukaan. Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä.

Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

Lisäohjeita ja tietoa avustuksen hakemiseen ministeriön sivuilta