Valtuuston 14.12.2022 päätökset - Akaan kaupunki

Valtuuston 14.12.2022 päätökset

Akaan valtuusto kokoontui 14.12.2022 ja teki seuraavat päätökset:

90 § Asuntomessujen järjestäminen Akaassa

Valtuusto päätti, että asuntomessujen selvittämistä jatketaan Suomen Asuntomessujen kanssa esiselvityksellä

91 § Akaan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023

Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2023

92 § Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan asettaminen vuosiksi 2023-2025 ja lautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2023-2025

Valtuusto nimesi Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan seuraavasti:

Varsinainen jäsen               Varajäsen

Jouni Salonen                    Jaana Heino

Jouko Rytkönen                 Bjarne Illman

Timo Kontio                        Virpi Jääskeläinen

Tero Mäki                           Toni Nenonen

Heikki Knuutila                   Mari Ikäheimo

Erja Pentti                           Petri Aarnio

Laura Väisänen                  Katri Kuusisto

Sirkku Helin                        Marko Kivi

Susanna Kilpinen               Anne Mäkinen

Valtuusto valitsi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajaksi Jouko Rytkösen ja varapuheenjohtajaksi Jouni Salosen toimikaudeksi 2023 – 2025.

93 § Jokiniementien asemakaavan muutos

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet

94 § Peräkiventie – Runkotie asemakaavan muutos

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet

95 § Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2023

Valtuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2023:

ke 22.2.2023

ke 22.3.2023

ke 26.4.2023

ke 14.6.2023

ke 27.9.2023

ke 25.10.2023

ke 15.11.2023

ke 13.12.2023

Kokoukset alkavat kello 18.00 ja kokouspaikkana on pääsääntöisesti Toijalan yhteiskoulun auditorio.

96 § Kuntalaisaloite Toijalan asemarakennuksen sulkemiseksi

Valtuusto hyväksyi elinvoimalautakunnan selvityksen ja totesi kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

97 § Valtuustoaloite / Ohjeistuksen ja toimintamallien luominen koulukiusaamiseen puuttumiseksi

Valtuusto hyväksyi sivistyslautakunnan selvityksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

98 § Valtuustoaloite / Ikäihmisten palveluyksikön rakentaminen Viialan taajamaan

Valtuusto hyväksyi perusturvalautakunnan selvityksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

99 § Valtuustoaloite / Lapsiystävällinen kunta

Valtuusto hyväksyi sivistyslautakunnan selvityksen pohjalta, että Akaan kaupunki hakee Lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin mukaan pääsyä vuonna 2023 ja toteaa, että koordinaatio- ja kehittämistyö järjestetään kustannusneutraalisti ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

100 § Vuoden 2022 talousarvion 3. muutos

Valtuusto hyväksyi talousarvioon 2022 tehtävät muutokset.

101 § Akaan kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

Valtuusto hyväksyi Akaan kaupungin talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2027 pöytäkirjasta ilmenevin muutoksin.

102 § Vuoden 2023 talousarvioon liittyvä henkilöstösuunnitelma

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman korjattuna talousarvioon tehdyillä muutoksilla.

103 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti 16 valtuutetun ja sivistyslautakunnan allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien Kylmäkosken koulun tilaongelmia.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.