Varhaiskasvatuksen 5-vuotiaiden Viskaritoiminta syksyllä 2021 - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen 5-vuotiaiden Viskaritoiminta syksyllä 2021

Akaan varhaiskasvatus osallistuu 5- vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomaan kokeiluun heinäkuun loppuun saakka. Kokeilu päättyy Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta.

Ennen kokeilun alkua syksyllä 2020 Akaan päiväkotien viisivuotiaille suunniteltiin omaa Viskaritoimintaansa. Osa päiväkotiryhmistä muodostettiin pelkästään viisivuotiaista ja osa neli- viisivuotiaista lapsista. Päiväkotien opettajat ovat antaneet hyvää palautetta kokeilusta. Erityisen hyväksi on koettu ryhmän lasten vähäinen ikähajonta ja sitä kautta lasten yhtenäisemmät leikit ja mielenkiinnon kohteet sekä aiempaa yhtenäisempi pedagoginen suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Keskitetty haku varhaiskasvatukseen järjestetään Akaassa vuosittain maaliskuussa. Vasta haun jälkeen pystytään aloittamaan päiväkotiryhmien suunnitteleminen. Näistä syistä päiväkotien 5-vuotiaille suunnatun Viskaritoiminnan jatkosta pystytään ilmoittamaan perheille vasta huhtikuun aikana.