Varhaiskasvatuksen asiakaskysely - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen asiakaskysely

Akaan varhaiskasvatus järjestää vuosittain asiakkailleen sähköisen kyselyn. Kyselyn kautta asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa Akaan varhaiskasvatukseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Jokaisella lapsella on henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, toiveet ja tarpeet, joten pyydämme täyttämään kyselyn perheen jokaisesta lapsesta erikseen.

Kyselyssä arvioidaan Akaan kunnallisia ja Norlandia ostopalvelupäiväkotien tuottamia palveluita. Vastausten pääkohdat julkistetaan keväällä kaupungin nettisivuilla ja ne huomioidaan Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä.

Kysely pohjautuu Akaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se koostuu pääosin monivalintakysymyksistä, joihin vastataan antamalla numeroarvo vastausasteikon mukaisesti.

Vastausaikaa on 29.3.-18.4.2021. Linkit vastaamiseen lähetetään asiakkaille sähköpostin kautta lähipäivinä.

Toivomme runsasta osanottoa, kevätterveisin Varhaiskasvatuksen johtoryhmä