Vuoden 2024 hulevesilaskut ovat lähteneet asiakkaille - Akaan kaupunki

Vuoden 2024 hulevesilaskut ovat lähteneet asiakkaille

Akaan kaupunki on lähettänyt vuotta 2024 koskevat hulevesilaskut asiakkaille toukokuun aikana.

Aiempina vuosina laskut ovat lähteneet loppuvuodesta. Pahoittelemme uuden laskutusajankohdan aiheuttamaa epätietoisuutta. Kehotamme lukemaan laskun sisällön tarkasti läpi ennen yhteydenottoa.

Jatkossa lähetämme hulevesilaskut keväällä, kuten tänä vuonna.

Hulevesilaskutuksesta saaduilla varoilla teemme esimerkiksi hulevesikaivojen ja -putkien huuhteluita, avo-ojien aukikaivuita sekä palteenpoistoja kaupungin katuverkolla.

Hulevesien valumareitit ovat usein jopa kilometrien mittaiset, ja tekemämme toimenpiteet eivät välttämättä näy suoraan katukuvassa. Pitkien matkojen päässä tehdyt toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin kuivatuksen toimintaan laajalla alueella.