Yhdessä selviydytään -sivustolta tukea lapsiperheille - Akaan kaupunki

Yhdessä selviydytään -sivustolta tukea lapsiperheille

Lapsi voi kohdata elämässään monenlaisia vaikeita tilanteita, joihin hän ei voi itse vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhempien ero, vakava sairaus, läheisen kuolema, tai muu vaikea elämäntapahtuma. Lasta voivat koskettaa myös pandemian, ilmastonmuutoksen ja sodan kaltaiset laajamittaiset kriisit. Ahdistus ja pelko ovat turvallisuuden tunnetta uhkaavassa tilanteessa normaaleja reaktioita, joiden kohtaamiseen lapsi tarvitsee aikuisen tukea.

Vanhempien ja lasten kanssa toimivien aikuisten kyky hallita omia tunteitaan ja tarjota lapselle apua vaikeasta tilanteesta selviämiseen vahvistaa lapsen psyykkisiä voimavaroja. Ahdistuksen hallintaan on olemassa hyviä keinoja.

Yhdessä selviydytään -sivuston tarkoitus on tarjota helposti omaksuttavia keinoja vanhemmille ja muille lasten kanssa toimiville aikuisille kuormittavassa arjessa selviytymiseen. Sivusto on maksuton ja avoin kaikille.

Lue lisää täältä.