Asiakasohjaus – ikäihmiset

Asiakasohjauksessa työskentelemme asiakasta eli sinua varten. Yhdessä kanssasi rakennamme yksilöllistä palvelukokonaisuutta asiakkaan etua ajaen ja asiakkaan toive sekä tarve huomioiden. Palveluiden suunnittelemisessa keskeistä on huomioida julkisen palvelutuotannon lisäksi yksityisen palvelutuotannon tarjoamat mahdollisuudet sekä kolmannen sektorin järjestämä toiminta.

Asiakasohjaaja laatii yhdessä asiakkaan ja hänen läheisten kanssa palvelusuunnitelman ja auttaa suunnitelman käytäntöön saattamisessa. Lisäksi asiakasohjauksessa seuraamme palvelukokonaisuutesi vaikuttavuutta.

Asiakasohjauksen kautta järjestyvät kaikki yli 65-vuotiaiden kotiin tuotetut palvelut, kuten Akaan kaupungin kotihoidon palvelut sekä kotihoidon palveluseteli, omaishoidontuki, liikkumisentuki, perhehoito ja asumispalvelutarpeen arviointi.

Oman alueesi asiakasohjaaja auttaa sinua eteenpäin asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden suunnittelemisessa.