Lastensuojelu - Akaan kaupunki

Lastensuojelu

Mitä on lastensuojelu?

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vastuu lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla, joita lastensuojelu tarvittaessa tukee lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Ensisijaisesti pyritään aina siihen, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Jokaisella lastensuojelun asiakkaana olevalla lapsella on oma nimetty työntekijä eli lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka on perheen yhteyshenkilö lastensuojelussa ja vastaa tukitoimien järjestämisestä.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvion kautta. Lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta laaditaan aina päätös.

Lapsi-ja perhekohtaista lastensuojelua ovat:

  1. Avohuollon tukitoimet
  2. Kiireellinen sijoitus
  3. Huostaanotto ja sijaishuolto
  4. Jälkihuolto

Lisää tietoa saat

Lastensuojelulaki
Lastensuojelun käsikirja
Palvelutarpeen arvio
Pyydä apua ja sosiaalipäivystys