Asunnonmuutostyöt - Akaan kaupunki

Asunnonmuutostyöt

Asunnon muutostöistä säännellään vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa. Lain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korvattavat välineet ja laitteet

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat

  • nostolaitteet
  • hälytyslaitteet
  • vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet

1.1.2022 alkaen alueellinen apuvälinekeskus hankkii ja toteuttaa vammaispalvelulain mukaiset asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asunnon muutostyöt sekä autoilun apuvälineet. Tavoitteena on yhtenäistää vammaispalvelun toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta.

Hakemus toimitetaan oman kunnan vammaispalveluun, jossa arvioidaan asiakkaan palvelun tarve ja tehdään päätös välineen hankkimisesta tai asunnon muutostyöstä.

Apuvälineiden huollot toteutuu keskitetysti apuvälinekeskuksen kautta.