Lapset, nuoret ja lapsiperheet - Akaan kaupunki

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Mielen hyvinvointi

Kirjasto

Akaassa on kaksi kirjastoa, Akaan pääkirjasto Toijalassa ja Viialassa kirjasto Vilkku.
Yhdessä ne ovat Akaan kaupunginkirjasto. Tutustu tästä kirjaston palveluihin.

Kulttuurihyvinvointi ja tapahtumat

Ajankohtaiset tapahtumat ja tapahtumakalenterimme löydät tästä linkistä.

Mielen hyvinvointia tukevat palvelut

Oletko huolissasi lapsen tai nuoren kasvusta, kehityksestä tai hyvinvoinnista? Huoli voi olla pieni tai suuri. Älä jää huolesi kanssa yksin. Meillä Akaassa on suuri joukko eri alojen ammattilaisia valmiina auttamaan sinua ja perhettäsi.

Voit olla yhteydessä esimerkiksi lastenneuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, tai kasvatus- ja perheneuvontaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue. Tarkista ajantasaiset palvelutiedot Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

Omaolon hyvinvointia tukevat valmennukset lapsiperheille
Lapsiperheiden valmennusohjelma auttaa sinua vahvistamaan ystävällistä ja jämäkkää vuorovaikutusta lapsesi kanssa vaikeinakin hetkinä. Harjoitukset myös auttavat sinua vahvistamaan myönteisiä hetkiä vanhemmuudessa.

Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -verkkovalmennuksesta saat tietoa siitä, minkälainen vuorovaikutus vahvistaa parisuhdetta ja mitkä ovat tyypillisiä kompastuskiviä vuorovaikutuksessa.

Kohtaamispaikkoja ja toimintaa lapsille ja lapsiperheille

Akaan seurakunta
Avoimet perhekerhot
Kirkkomuskarit
Pyhäkoulut
PikkuHelppi lastenhoitoapu
Kouluikäisten kerhotoiminta

Urjalan seurakunta
Päiväkerhot
Perhekerhot
Koululaisten toimintakerho

MLL Kylmäkosken yhdistys
Perhekahvilatoiminta

MLL Toijalan yhdistys
Perhekahvila
Vauvakahvila
Kässäkahvila
Leikkikoulutoiminta

MLL Viialan yhdistys
Perhekahvilatoiminta

MLL Urjalan yhdistys
Perhekahvilatoiminta
Perheliikuntaa

MLL Hämeen piiri
Lastenhoitotoiminta

Kohtaamispaikkoja ja toimintaa nuorille

Nuorisopalvelujen tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. (Nuorisolaki 2016/1285 §2)

Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea ja vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan yksilöohjauksena, ryhmätoimintana ja monialaisena verkostoyhteistyönä. Osoite: Sampolantie 5, 37800 Akaa.

Nuorisotyö
Nuorisotyö on nuorisolakiin perustuvaa kasvatustyötä, jota toteutetaan monialaisena yhteistyönä. Nuorisotyön perussunnittelmassa (NUPS) kuvataan Akaan kaupungin nuorisopalveluissa tehtävä työn tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. Toiminnassa korostetaan nuorten terveitä elintapoja sekä mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elämään ja yhteiskuntaan. Osoite: Sampolantie 5, 37800 Akaa.

Starttipaja
Nuorten starttipaja on matalan kynnyksen ryhmämuotoista pajatoimintaa 16-28 -vuotiaille nuorille. Toiminta vahvistaa arjen ja elämänhallinan taitoja sekä tukee suunnitelmallisesti nuorta löytämään oman jatkopolun esimerkiksi opintoihin tai työelämään. Osoite: Sampolantie 5, 37800 Akaa.

Yhteyshenkilönä nuorisopalveluissa toimii va. nuorisosihteeri Sari Laaki, puh. 040 335 3059.

Ohjaamo
Ohjaamo tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta työllistymisessä, kouluttautumisessa ja arjen hallinnassa kaikille alle 30-vuotiaille ja palvelu on maksutonta. Ohjaamo on avoinna maanantaisin klo 12-15. Voit tulla Ohjaamoon tuolla aikavälillä ilman ajanvarausta, tai ottaa yhteyttä ja varata ajan. Osoite: Sampolantie 5, 37800 Akaa. Sähköposti: ohjaamo@akaa.fi

Vertaistukiryhmä nuorille ja aikuisille
Avoin kohtaamispaikka maanantaisin, Meijerintie 1 B, 37800 Akaa
Keskustelukerho nuorille ja aikuisille joka toinen torstai, Sontulantie 1, 37800 Akaa
Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Anna Hurmerinta-Haanpää puh. 040 773 3322, asemi.ry@gmail.com

Lue lisää nuorisopalveluistamme Akaassa.