Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Akaan kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien perustehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa. Hyvinvointityön tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, sekä vähentää terveysongelmia ja eri väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Kuntien hyvinvointityötä tehdään kunnan eri toimialojen välillä, mutta myös esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvointityötä tehdään myös alueellisesti muiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien organisaatioiden, kuten 1.1.2023 alkaen  hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Akaassa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kehittää ja koordinoi eri yksiköissä tehtävää hyvinvointityötä. Hyvinvointityön suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä toimii valtuustokausittain tehtävä hyvinvointikertomus.

Työryhmän vetäjänä toimii hyvinvointikoordinaattori Soile Hanski.