”Psyykkari” eli psykiatrinen sairaanhoitaja - Akaan kaupunki

”Psyykkari” eli psykiatrinen sairaanhoitaja

MITÄ? 

Psyykkarin eli psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävä on tarjota kouluympäristössä (6.-9.lk ja lukio) matalan kynnyksen keskusteluapua erilaisiin lapsen tai nuoren mieltä kuormittaviin murheisiin ja huoliin. Keskustelukäyntien tavoitteena on ehkäistä kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien sekä erilaisten elämäntilanteiden aiheuttamien kriisien vaikeutuminen.

Psykiatrinen sairaanhoitaja arvioi hoidon tarvetta ja tarvittaessa ohjaa hoidon piiriin. Vastaanottotyössä pyritään lyhytkestoiseen työhön. Erikoissairaanhoidon, esim. psykiatrian jatkohoito ei kuulu toimenkuvaan.

Psyykkarille tullaan usein mielialamuutosten, ahdistuneisuuden tai esim. erilaisten toistuvien fyysisten oireiden vuoksi. Tällaisia voivat olla esim. pahanolon tunteet, päänsäryt, univaikeudet yms. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee yhteistyötä kodin, koulun, terveystoimen, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

MISSÄ?

Psyykkari ottaa vastaan 6.-9. luokkalaisia ja lukiolaisia nuoria. Vastaanotto tapahtuu koululla.

MILLOIN?

Psyykkarin vastaanotolle voi tulla, kun huoli herää ja tuntuu siltä, että haluaisi keskustella asiasta jonkun kanssa.

MITEN?

Nuoret voivat halutessaan hakeutua vastaanotolle itse. Pääasiassa psyykkarille ohjaudutaan kouluterveydenhuollon (kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri), oppilashuoltoryhmän tai opettajien pyynnöstä. Yhteydenotot voivat tulla myös suoraan kotoa tai läheisiltä. Yhteydenottotapoja on useita. Psyykkaria voi tavoitella puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-viestillä. Toimivin yhteydenottotapa esim kotoa on Wilma-viesti.

 

Tapaamiset tapahtuvat ajanvarauksella ja ne ovat luottamuksellisia.