Hallinto - Sivu 3 - Akaan kaupunki

Kaupunginvaltuuston 22.3.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.3.2023 ja teki seuraavat päätökset: 10 § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2023. 11 §  Teknisen johtajan viran (vakanssinumero 11400001) auki julistaminen ja valintatyöryhmän nimeäminen / Virkavaali Valtuusto päätti valita teknisen johtajan virkaan  insinööri amk, toimitilapäällikkö Jarmo Airaksisen. Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon teknisen johtajan virassa edellytetyn muodollisen


Valtuuston kokous 22.3.2023

Valtuuston kokous pidetään 22.3.2023 klo 18.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous. Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asiat: § 8 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 9 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 10 Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 § 11 Teknisen johtajan viran


Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 22.- 28.3.2023 Akaan kaupungissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kolme: • Toijala / kaupungintalo, valtuustosali, Myllytie 3 • Viiala / Viialan kirjasto, Solmukatu 3 • Kylmäkoski / Kylmäkosken vanha terveysasema, Koulutie 5 Ennakkoäänestyspaikat ovat kaikki avoinna: ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023 klo 10.00-17.00 la 25.3.2023 –


Uudet strategiset toimenpideohjelmat hyväksytty

Akaan valtuusto on hyväksynyt henkilöstöohjelman, sivistysohjelman ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman vuosille 2023-2024. Toimenpideohjelmien seurantaraportointi tehdään puolivuosittain. Tutustu ohjelmiin: Elinvoima_ja_kaupunkiymparistoohjelma_2023_2024 Henkilostoohjelma_2023_2024 Sivistysohjelma_2023_2024


Valtuusto kokoontuu 22.2.2023

Valtuuston kokous pidetään 22.2.2023 klo 18.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asiat: § 1 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 3 Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023–2024 § 4 Vuoden 2023 talousarvion muutos/ VYK


Kaupunginhallituksen 17.1.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 17.1.2023  ja teki seuraavat päätökset: 3 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen Kaupunginhallitus päätti 1)    asettaa kaupungin 1., 2., 3. ja 4. äänestysaluetta varten vaalilautakunnat toimittamaan vuoden 2023 eduskuntavaalit 2)   valita kaikkiin vaalilautakuntiin 5 jäsentä sekä sijaantulojärjestyksessä 5 varajäsentä seuraavasti: Toijalan läntinen vaalilautakunta: Nina Weltzien,


Kaupungin organisaatioon muutoksia 1.1.2023

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa muutoksia myös Akaan kaupungin organisaatioon: sote-palveluiden ja tiettyjen tukipalveluiden, kuten kuntouttavan työtoiminnan sekä asumispalveluyksiköissä tapahtuvien siivous- ja ruokapalveluiden tuottaminen, päättyvät. Samalla Akaan perusturvalautakunta sekä Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta lakkaavat olemasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö jää edelleen vahvasti kaupungin omaksi toiminnaksi sivistystoimen alaisuuteen. Tämä


Hallinnon toimipisteet suljettuina 22.12.2022 – 1.1.2023

Joulun aikaan asiointi kaupungin virastoissa on varsin vähäistä ja suuri osa henkilökunnasta viettää yleensä vuosilomaa. Akaan kaupungin hallinnon toimipisteet ovat siten suljettuina 22.12.2022-1.1.2023 välisen ajan. Suljettuina 22.12.2022-1.1.2023 ovat: Akaan kaupungintalo Akaanportissa (Sirkesalontie 3) teknisen toimen ja elinkeinopalveluiden toimipiste (Valtatie 11) kaupunkikehityksen toimipiste (Kirkkotori 10) nuorisopalveluiden toimipiste (Sampolantie 5) perusturvatoimen hallinnon toimipiste (Torkontie 2) Hallinnon toimipisteet


Valtuusto kokoontuu keskiviikkona 14.12.2022 klo 16

Valtuuston kokous pidetään 14.12.2022 klo 16.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asialista: § 88 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 89 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 90 Asuntomessujen järjestäminen Akaassa § 91 Akaan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 § 92 Hyvinvointi- ja


Akaan kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ylijäämäinen

Kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesitys on valmistunut. Ensi vuoden osalta arvioitu tilikauden ylijäämä on noin 0,7 miljoonaa euroa. ”Vaikka ensi vuoden osalta talousarvioesitys onkin ylijäämäinen, niin suunnitelmavuosiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä muun muassa hyvinvointialueuudistuksesta ja TE-palvelujen muutoksesta johtuen”, toteaa talousjohtaja Mari Puhka-Susi. Kaupunginjohtaja Antti Peltolan mukaan talousarvioesityksellä Akaa valmistautuu kunnan muuttuvaan rooliin ja uuteen perustehtävään hyvinvoinnin ja


Akaan kaupungin henkilöstön strategiaideat rohkeasti käyttöön

Akaan kaupungin uusi strategia Sujuvan arjen Akaa 2026 on herättänyt henkilöstössä paljon ajatuksia ja keskustelua. Kaupungin johtoryhmä pyysi syksyllä työyhteisöjä pohtimaan, miten kaupungin arvot ja strategiset päämäärät näkyvät arjen toiminnassa. Yksiköt ovat käyneet strategiaa yhdessä läpi ja suunnitelleet tulevaa toimintaa suhteessa uuteen strategiaan. Vastauksia ja ideoita saapui johtoryhmälle runsaasti. Johtoryhmä kiittää henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta ja


Akaan tuloveroprosentiksi 9,36 vuodelle 2023

Akaan valtuusto vahvisti vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi 9,36. Päätös tehtiin kokouksessa 16.11.2022. Veroprosentin aleneminen nykyisestä 22 prosentista 9,36:ään johtuu vuodenvaihteessa tapahtuvasta hyvinvointialueuudistuksesta. Lain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Akaan kaupungin osalta tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 tuloveroprosentiksi oli vahvistettava 9,36. Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille ja valtion


Valtuusto kokoontuu 16.11.2022

Valtuuston kokous pidetään 16.11.2022 klo 18.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asiat: § 80 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 81 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 82 Kriisiajan hallintosääntö § 83 Talouskatsaus 1-9/2022 § 84 Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021


Valtuuston kokous 26.10.2022

Valtuuston kokous pidetään 26.10.2022 klo 18.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous Kokousta voi seurata myös paikan päällä. § 72 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 73 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 74 Vuoden 2022 talousarvion 2. muutos § 75 Varikkoselvitys § 76 Ero luottamustoimesta / Martti


Kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 4.10.2022 ja teki seuraavat päätökset: 251 § Akaan kaupungin palveluasumisen palvelut Kaupunginhallitus päätti tarjouskilpailun perusteella valittavista puitesopimustoimittajien tarjoajista ja palveluyksiköistä 252 § Perustietotekniikan palveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tiera Oy:n kanssa neuvotellut sopimukset Tieran palveluiden käyttöönotosta kaupungin perustietotekniikassa sekä valtuuttaa tietohallinnon käynnistämään siirtymähankkeen. 253 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vanhusneuvosto – kuntakohtainen edustus