Opiskeluterveydenhuolto - Akaan kaupunki

Opiskeluterveydenhuolto

Kuulut opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin, mikäli opiskelet lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on

  • terveystarkastukset
  • rokotukset
  • sairauksien toteaminen ja hoito
  • lievien tapaturmien hoito
  • seksuaaliterveys ja ehkäisyasiat
  • päihde- ja mielenterveysasiat
  • yhteistyö muun oppilashuollon- ja opetushenkilöstön kanssa

Pitkäaikaissairauksien seurantakäynneille sekä akuuteissa vaivoissa varataan itse aika omalle terveysasemalle.

 

Opiskeluterveydenhuollossa perittävät maksut

Raskauden ehkäisyyn ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon liittyvät käynnit ovat maksuttomia. Asiakasmaksua ei peritä myöskään sellaisista käynneistä, joissa käsitellään laaja-alaisesti ja moniammatillisesti opiskelukykyä ja ammatinvalintaa.

Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia: 18 vuotta täyttäneeltä veloitetaan 20,60 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Lasku lähetetään postitse.

Huom.! Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärinvastaanottoajasta peritään maksu, 50,80 euroa. Jos et pääse varatulle vastaanottoajalle, peru aikasi viimeistään vuorokautta aikaisemmin.

Linkki terveydenhuollon asiakasmaksuihin