Nuorten Ykspaja - Akaan kaupunki

Nuorten Ykspaja

Nuorten Ykspaja on Akaan kaupungin työllisyyspalveluiden nuorten seinätön työpaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimijoiden, paikallisten yritysten sekä yhdistysten ja muiden työllisyydenhoidon parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

Kenelle?

Nuorten Ykspaja on tarkoitettu alle 29 –vuotiaille, vailla työ- tai koulutuspaikkaa oleville akaalaisille nuorille. Ykspajaan voi hakeutua esimerkiksi silloin, kun oma koulutus- ja urapolku on vielä mietinnässä tai ammattiin valmistumisen jälkeen ei ole työllistynyt omalle alalleen.

Missä?

Ykspajan nuorisoneuvoja on tavattavissa sopimuksen mukaan Akaan eri taajamissa.

Miten?

Nuorten Ykspajan toimintaan osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen. Ykspajaan voi hakeutua itse tai jonkin viranomaisen tukemana. Nuorten Ykspajan toiminnan tavoitteena on tukea ja ohjata nuorta löytämään oma kiinnostuksen kohteensa koulutus- ja työelämässä.

Ykspajan toimintamuotona käytetään yksilövalmennusta. Ykspajassa laaditaan yhdessä nuoren kanssa valmennussuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet. Nuorten Ykspajassa nuoret sijoittuvat pääsääntöisesti pajan ulkopuolelle esimerkiksi työkokeiluihin kaupungin eri yksiköihin, yrityksiin tai yhdistyksiin.

 

Nuorten kokemuksia toiminnasta:

 

”Ihmiset siellä tukevat asioissa joita ei itse saata osata tai tietää miten tehdä.”

 

”Päivärytmit tulee kuntoon ja halutessaan pääsee työharjotteluun vaikka heti.”

 

”Sain ohjausta ja pientä tönäisyä kohti tavoitteitani”