Toiminnan kehittäminen ja investoinnit - Akaan kaupunki

Toiminnan kehittäminen ja investoinnit

Hyvä yrittäjä, sinulla on laaja asiantuntijaverkosto ympärilläsi, jota voit hyödyntää liiketoimintasi tarpesiin. Voit saada palvelua muunmuassa taloudellisessa tai asiantuntijan muodossa. Huomaathan myös, että osa yrityksen toimenpiteistä vaatii viranomaislupia. Tällä sivulla on poimittuna joitakin esimerkkejä palveluista. Ole yhteydessä, niin tutustutaan tarkemmin tarpeeseesi.

Olemme apunasi sekä toiminnan kehittämisessä että verkoston hyödyntämisessä. Jari voi sparrata kanssasi liiketoimintaa tai hakea sopiva toimitiloja. Piritan kanssa voit syventyä yritystukien maailmaan.

Investoinnit

Akaassa on mahdollista hakea investointihankkeelle 20 % tukea. Investoinnin kohteena voi olla esimerkiksi uuden toimitilan rakentaminen, pienimuotoinen remointointi, koneiden ja laitteiden hankinta tai aineettoman omaisuuden investointi. Muista, että hanketta ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on vireillä.

Olemme apunasi sopivan tontin tai toimitilan hakemisessa. Jos suunnittelet rakentamista tai muutoksia toimitiloihin tai niiden käyttötarkoitukseen, kannatta ajoissa tarkistaa tarvittava lupamenettely. Tässä voi hyödyntää sähköistä Lupapiste.fi -palvelua.

Liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittäminen

Tämä on asia, mihin on syytä aika ajoin syventyä. Se tapahtuu hedelmällisimmin, kun apuan on joku, joka voi tarkastella toimintaasi ulkopuolisen silmin. Me olemme tässä apunasi alkumetreillä ja pintaa syvemmälle pääsee kunkin aihealueen asiantuntijan kanssa. Verkostomme kautta sinun on mahdollista hyödyntää asiantuntijuutta ja mukana voi olla taloudellistakin tukea.

 • Kehittämisavustusta voi hakea esimerkiksi asiantuntijapalvelunhankintaan, kun olet kehittämämässä tuotetta tai palvelua, tutkit uusia markkinoita tai osallistut kansainvälisille messuille.
 • Maaseudun yritysten kehittämistukea voi hakea esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin, kansainvälistymisselvitykseen, investoinnin toteutettavuustutkimukseen tai muuhun asiantuntija-apuun.

Kansainvälistyminen

Yrityksen kansainvälistymiseen tai jo kansainvälistyneen yrityksen uusien markkinoiden kartoittamiseen löytyy verkostostamme asiantuntemusta.

 • ELY-keskuksen kehittämisavustusta voi hakea esimerkiksi asiantuntijapalvelunhankintaan, kun tutkit uusia markkinoita, teetät veintisuunnitelmaa tai osallistut kansainvälisille messuille.
 • Business Finlandin Explorer-rahoituksen avulla esimerkiksi voit palkata tai hankkia osaamista kansainvälisille markkinoille menoon.
 • Business Finlandin Tempo-rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Henkilöstön ja yrittäjän osaamisen kehittäminen

Osaava ja motivoitunut henkilöstö auttaa yrityksesi menestymään. Taitojen päivittäminen ja uuden oppiminen pitää yrityksen kilpailukykyisenä. Yrittäjänä on hyvä antaa aikaa myös oman osaamisen kehittämiseen.

 • Pirkanmaan TE-toimisto toimii yrityksesi tukena mm.  työvoiman kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa.
 • Pirkanmaan Yrityskummit tuovat ulkopuolisen asiantuntijan näkökulmia ja oman kokemustietonsa käyttöösi

Tuotekehitys

 • ELY-keskuksen kehittämisavustusta voi hakea esimerkiksi asiantuntijapalvelunhankintaan, kun olet kehittämämässä tuotetta tai palvelua.
 • Maaseudun yritysten kehittämistukea voi hakea esimerkiksi tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen ja koemarkkinointiin.
 • Alueen oppilaitoksista voit saada kumppanin tuotekehityshankkeellesi
 • Business Finlandin Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea

Lupa-asiat

Yritystoiminnassa moni työ on luvanvaraista tai vaattii vähintään ilmoituksen toiminnan harjoittamisesta viranomaiselle. Tässä muutama esimerkki, mistä voi tarkistaa, mikä toiminta vaatii lupaa tai ilmoitusta