Varhaiskasvatus - Sivu 4 - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen kesäpäivystys

Keskitetty kesäpäivystys toteutetaan Toijalan taajamassa Päiväkoti Onnissa  ajalla 4.7. – 31.7.2022, jona aikana muut kaupungin varhaiskasvatusyksiköt ovat suljettuina. Kesälomakyselyt asiakkaille lähetetään keskitetysti huhtikuun aikana. Kesäajan järjestelyistä lisätietoja annetaan suunnitelmien edetessä.


Uusien oppilaiden ilmoittautuminen esi- ja perusopetukseen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuuden suorittaminen ja vuonna 2016 syntyneiden lasten esiopetus alkaa syksyllä 2022. Väestörekisteritietojen perusteella on kullekin esiopetusikäiselle lapselle lähetetty viikolla 51 – 52 henkilökohtainen ilmoittautumislomake esiopetukseen. Mikäli lapsenne ei ole saanut ilmoitusta 9.1.2022 mennessä, pyydämme ottamaan yhteyttä koulutoimistoon, puh. 040 335 3216. Lomakkeet palautetaan koulutoimistoon maanantaihin 24.1.2022 mennessä. Nykyiset esikoululaiset ilmoittautuvat peruskouluun


Oppilaitoksiin kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille suositellaan maskia

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedotti tänään, että koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla koko epidemia-ajan korkeimmalla tasolla. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on tällä hetkellä maltillinen, mutta tarpeen arvioidaan kasvavan. Pirkanmaalla on voimassa yleinen maskisuositus. Myös kaikille peruskoulun kuudesluokkalaisille ja heitä vanhemmille suositellaan jälleen maskin käyttöä oppilaitoksissa. Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut, että myös Akaassa jatketaan maskienkäyttöä kouluissa yli 12-vuotiailla


Kylmäkosken ja Sahurin päiväkodeissa todettu yksittäisiä koronatartuntoja

Kylmäkosken ja Sahurin päiväkodeissa on todettu yksittäisiä koronatartuntoja tällä viikolla. Yksiköiden toiminta jatkuu kuitenkin normaalisti. Tartunnanjäljitys on kontaktoinut kaikki altistuneet puhelimitse. Mahdollisesti altistuneet on myös kontaktoitu joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Koronavirusta liikkuu yhteiskunnassamme laajalti. Tartuntojen estämiseksi on erityisen tärkeää suojata itsensä koronarokotuksilla, huolehtia maskien oikeaoppisesta ja ohjeidenmukaisesta käyttämisestä, huolellisesta käsihygieniasta sekä pysyä ylähengitystieoireisena kotona. Yli 12-vuotiaiden


Elina Lehtonen aloitti varhaiskasvatuksen aluevastaavana

Varhaiskasvatuksen aluevastaava Elina Lehtonen aloitti työssään syyskuun alussa. Hän astui uuteen tehtävään pitkäaikaisen aluevastaava Pirjo Nenosen jäätyä eläkkeelle syksyllä. Aluevastaavalle kuuluvat Kylmäkosken, Nahkialan, Rautalan ja Ylpönpihan päiväkodit sekä perhepäivähoito. Aluevastaava Ritva Viskari vastaa puolestaan Nahkalinnan, Pajantien ja Sahurin päiväkodeista. Lehtonen siirtyi uuteen pestiin Akaan kaupungille Norlandia päiväkodeista, jossa hän työskenteli johtajana kaupungin ostopalvelupäiväkodeissa Onnissa ja


Metsämörri-retket osaksi päiväkotien ympäristökasvatusta

Akaan varhaiskasvatuksessa panostetaan lasten luontosuhteen vahvistamiseen. Yhtenä keinona ovat Suomen Latu ry:n rekisteröimät Metsämörri-retket, joita on tarkoitus jalkauttaa jokaiseen yksikköön ensi vuonna. Varhaiskasvatuksen aluevastaava Elina Lehtonen kertoo, että kaikki Akaan päiväkotien ja perhepäivähoidon lapset käyvät metsäretkillä. Metsämörri-retket sen sijaan rakentuvat tietyn suunnitelman ympärille: metsään mentäessä avataan portti, metsää tervehditään, retkellä nautitaan omat eväät, tehdään tehtäviä


Pirkanmaan kouluissa maskisuositus, kunnes mahdollisuus kahteen rokotukseen

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedotti 26. lokakuuta, että Pirkanmaalla maskisuositus jatkuu nykyisellään. Kouluissa maskeista voidaan luopua viikon kuluttua siitä, kun 12-15 -vuotiailla oppilailla on kunnassa ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Tämä tarkoittaa, että Akaan kouluissa henkilökunta sekä kuudensien ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaat voinevat luopua maskeista viikolla 47. Samaan aikaan myös varhaiskasvatuksen henkilökunta voi todennäköisesti luopua maskien


Akaa mukana oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisessä

Akaa on mukana hankkeessa, jossa kehitetään oppimisen tukea ja inkluusiota varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Elokuusta 2021 joulukuuhun 2022 toteutettavan hankkeen avulla pyritään varmistamaan, että jokainen lapsi ja nuori saa varhaiskasvatuksessa ja koulussa tarvitsemansa tuen. Alueellisessa hankkeessa on Akaan lisäksi mukana Hämeenkyrön, Pälkäneen ja Urjalan kunnat. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnissa kehitetään ja yhtenäistetään


Varhaiskasvatuksen aluevastaava vaihtuu

Varhaiskasvatuksen aluevastaava Pirjo Nenosen työsuhde päättyy 31.10.2021. Nenosen vuosiloman sijaisena ja avoimen viran haltijana  ajalla 1.9.2021 – 31.5.2022 toimii Elina Lehtonen.  Toijalan ja Kylmäkosken päiväkotien sekä perhepäivähoidon asioissa 13 – 31.8.2021  välisenä aikana yhteydenotot varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteriin puhelimitse 040 335 3511  tai sähköpostilla anneli.sateri@akaa.fi


Rautalan päiväkodissa todettu koronatartunta

Rautalan päiväkodissa on todettu koronatartunta. Tämän vuoksi yksi päiväkotiryhmä on asetettu karanteeniin tänään perjantaina 6. elokuuta. Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Kesälomalta päiväkotiin palaavat lapset voivat tulla varhaiskasvatukseen altistuneiden ollessa karanteenissa. Akaan heikentyneen koronatilanteen vuoksi varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia pyydetään huomioimaan kasvomaskisuositus ja turvavälit päiväkotien alueella liikuttaessa. Oireista lasta ei saa tuoda päiväkotiin. Lisätietoja: Akaan vs.


Päiväkoti Onnissa yksi ryhmä karanteeniin koronan vuoksi

Akaalaisessa päiväkoti Onnissa on todettu koronatartunta. Tartunnan vuoksi yksi päiväkotiryhmä on asetettu 14 päivän karanteeniin. Ryhmässä on ollut paikalla noin 20 lasta ja neljä aikuista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan kaikki tartunnalle altistuneet on kontaktoitu tänään lauantaina 22.5.2021. Päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Päiväkoti Onni on Akaan kaupungin ostopalvelupäiväkoti, ja se kuuluu Norlandia päiväkoteihin. Lisätietoja: Virve Jämsén, sivistysjohtaja, Akaan kaupunki, puh.


Varhaiskasvatuksen hoitoaikojen kirjauksessa käyttökatko to 29.4.

Hyvät asiakkaat Lasten hoitoaikojen varauksessa ja leimaamisessa on huomenna torstaina klo 8-9 ohjelmiston täydellinen käyttökatko. Tuona aikana ohjelmaa ei saa avata eikä käyttää, joten lasten hoitoajat kirjataan huomen aamulla paperille eikä lapsille saa varata uusia hoitoaikoja tuon tunnin aikana. Pahoittelemme häiriötä.


Koronaoireisena pysyttävä kotona ja käytävä testissä

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on eilen tiedottanut, että pääsiäisen lomilta palaavien pitää hakeutua nopeasti koronatestiin, mikäli ilmenee oireita. Sairaana ei tule mennä työpaikalle, julkisiin paikkoihin, kouluun tai päiväkotiin. Akaassa yläkoulut ja lukio palasivat eilen lähiopetukseen pandemiaohjausryhmän suosituksen mukaisesti. Yläkoulussa ja lukiossa tulee käyttää kasvomaskeja kouluympäristössä. Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut, että koko henkilöstöllä maskinkäyttö on pakollista kohtaamisissa,


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan 1.8.2021 alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.8.2021 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,70 prosenttia). Varhaiskasvatuksesta perittävä


Varhaiskasvatuksen asiakaskysely

Akaan varhaiskasvatus järjestää vuosittain asiakkailleen sähköisen kyselyn. Kyselyn kautta asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa Akaan varhaiskasvatukseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaisella lapsella on henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, toiveet ja tarpeet, joten pyydämme täyttämään kyselyn perheen jokaisesta lapsesta erikseen. Kyselyssä arvioidaan Akaan kunnallisia ja Norlandia ostopalvelupäiväkotien tuottamia palveluita. Vastausten pääkohdat julkistetaan keväällä kaupungin nettisivuilla ja ne