Elinkeinot - Sivu 4 - Akaan kaupunki

Pirkanmaan henkilöliikenteen kilpailutukset käynnistymässä

Kutsu markkinavuoropuheluun Pirkanmaan henkilöliikenteen kilpailutuksista Tuomi Logistiikan uutinen 31.8.2022: Tämä kutsu koskee kaikkia palveluntuottajia, jotka ovat kiinnostuneita hoitamaan Pirkanmaan kuntien henkilökuljetuksia. Markkinavuoropuhelu koskee alla lueteltuja kuljetuksia, missä tahansa Pirkanmaan kunnassa riippumatta siitä mikä on nykyinen toimintamalli alueella. Tuomi tulee hankkimaan palveluntuottajat kaikille seuraaville kuljetuksille koko Pirkanmaalla 1.1.2023: Sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset Kehitysvammaisten työ- ja


Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvontapalvelu on käynnistynyt

Business Finland tiedottaa: Uuden työnantajaneuvonnan tavoitteena on tehdä kansainvälisestä rekrytoinnista helpompaa työnantajille, tarjoamalla heille henkilökohtaista ja käytännönläheistä neuvontaa juuri heidän kansainväliseen rekrytointiinsa liittyviin kysymyksiin. Valtakunnallisen työnantajaneuvonnan on tarkoitus myös auttaa ja nopeuttaa työnantajien siirtymistä tarpeenmukaisiin palveluihin. Palveluun voivat soittaa niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin työnantajat, toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Se auttaa sekä kansainvälistä


Syksyllä jaossa rahaa vesistöjen kunnostamiseen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan parantamiseen

Kaipaako lähivetesi kunnostustoimia? Haluaisitko parantaa peltojesi vesienhallintaa? Aloita hankkeen suunnittelu nyt! Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. ELY-keskukset myöntävät avustusta vesien tilaa ja käyttöä parantaviin vesistökunnostushankkeisiin sekä kokonaisvaltaista maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin. Avustusten hakuaika on 18.10.–30.11. Vesistön tilan selvittämiseen, kunnostustoimenpiteiden valintaan sekä keskusteluihin muiden asianosaisten kanssa kannattaa varata riittävästi aikaa. Hankesuunnitelman laatimisen syksyn hakua


Kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelma pienyrityksille, rahoitushaku auki

ELY-keskus tiedottaa: EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan mikro- ja pienten yritysten (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin


Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki

TEM tiedottaa: Laki energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, teollisuuden sähköistämistuesta tulee voimaan heinäkuun alussa. Eduskunta hyväksyi 15.6.2022 ja tasavallan presidentti vahvisti 22.6.2022 lain energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Tuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia teollisuudelle. Päästöoikeuksien hankinnasta aiheutuu fossiilisia polttoaineita käyttäville sähköntuottajille kustannuksia, jotka siirtyvät sähköntuotannon hinnoitteluun sähkön tukkumarkkinoilla, kun fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia joudutaan


Polttoaineenjakelijan haku Akaan Toijalan satamaan – Haku auki 15.6.-22.7.2022

Akaan kaupunki kehittää Toijalan satamaa asukkaille ja matkailijoille. Alueelle on syntynyt monipuolista yritysvetoista palvelutarjontaa. Akaan kaupungin rooli on satamassa kuten muissakin aluekehityshankkeissa toimia mahdollistajana ja tarjota puitteita laadukkaille palveluille. Satamassa toimii Toijalan Moottorivenekerho ry. Lisäksi vierasveneilijöiden määrä kasvoi huomattavasti 2021 ja tulevaisuudessa veneilijöiden merkityksen matkailussa voidaan odottaa kasvavan entisestään. Vanaja tarjoaa erinomaiset yhteydet veneilyyn aina


Seutukaupungit entistä tunnetumpia ja houkuttelevampia

Tuore seutukaupunkien vetovoimatutkimus osoittaa, että sekä seutukaupunkien tunnettuus että muuttovetovoima suurista kaupungeista seutukaupunkeihin on kasvussa. Vertailukohtana on edellinen tutkimus vuodelta 2019. Mitä tunnetumpi kaupunki, sitä vetovoimaisemmaksi se koetaan. Suurten kaupunkien asukkaat tuntevat tutkimuksen mukaan seutukaupungit seitsemän prosenttia paremmin kuin vuonna 2019. Seutukaupunkeja positiiviseen valoon nostavat persoonallisuus ja aktiiviset viestintäteot. Seutukaupunkeja ovat seutunsa ja talousalueensa keskukset


Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku auki

Business Finland tiedottaa: Rahoitushaku matkailualan kestävyyden ja digitaalisuuden tukemiseen. Tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti matkailualan tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden edellytetään olevan sopusoinnussa kestävän matkailun ja vihreän siirtymän tavoitteiden kanssa sekä edistävän matkailualan digitalisten ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Tavoiteltavien tulosten on tähdättävä Suomen matkailualan nykyisiin käytäntöihin nähden uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja


Yrityksen kehittämisavustuksen 2. hakujakso on avautunut

ELY-keskus tiedottaa: Yrityksen kehittämisavustuksen 2. hakujakso (11.4.–31.5.) on avautunut Länsi-Suomessa! Hakujaksolla kehittämisavustusta voidaan myöntää seuraaviin erityistavoitteisiin: Erityistavoite 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoituksen kohdistaminen Pirkanmaalla Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten


Löydä kesätyö Akaasta yhdisti jälleen kesätyönhakijoita ja kesätöitä tarjoavia työnantajia

Toista kertaa 1.2.-28.2.2022 järjestetty Akaan oma Löydä kesätyö Akaasta kesätöiden rekrytointikampanja toimi jälleen hienosti kesätyönantajien ja kesätyönhakijoiden yhdistämisessä. Kampanjasivusto oli kampanja-aikana Akaan kaupungin sivustoista top 3 kävijämäärien osalta Kampanjasivusto toimi tutusti osana Akaan kaupungin kotisivuja ja kesätyömahdollisuuksia markkinoitiin kesätyönhakijoille aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, erityisesti Akaan nuorisopalveluiden ja Akaan Ohjaamon sosiaalisen median kanavissa. Kampanjasivustolla julkaistiin mukana olleiden


Haluatko olla alasi tavoitelluin työpaikka? Hae mukaan maksuttomiin valmennuksiin!

Miten johtaa työntekijäkokemusta, houkutella oikeat osaajat ja erottua edukseen työmarkkinoilla, kun kilpailu osaajista käy koko ajan kuumempana ympäri Suomea? Kilpailu osaavasta työvoimasta käy koko ajan kuumempana ympäri Suomea, mikä saattaa yllättää monet yritykset. On osattava hakea oikeat osaajat kasvun tueksi ja vakuuttaa heidät vahvalla työnantajamielikuvalla. On huolehdittava, että tulevaisuuden onnistumisen kannalta riittävä monimuotoisuus säilyy yrityksessä


Vaikuta Akaan strategiaan 2022–2025 – kysely auki 31.3. asti

Päivitetty 24.3.2022: Kysymyksen 11 lopussa on vaihtoehto ”Joku muu, mikä?”, mutta tyhjä tekstikenttä vastaukselle puuttuu. Oman vastauksen voi jättää kyselyn lopussa olevaan avoimeen kommenttikenttään. Pahoittelemme tapahtunutta.   Uuden valtuustokauden myötä on Akaassa käynnistynyt kaupungin strategian päivittäminen. Kuntastrategia päivitetään vuosiksi 2022–2025, ja se ohjaa kaupungin tekemiä päätöksiä ja arjen työtä seuraavat vuodet. Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden


ELY-keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin aukeavat

Ohjelmakauden haut avataan vaiheittain. Ensimmäisenä avautuvat ELY-keskusten yritysrahoitushaut 14.3.2022. TEM tiedottaa: Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto. Rahoitusta myöntävät viranomaiset avaavat ohjelman haut EURA 2021 -tietojärjestelmässä. Verkkopalvelua voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi. Ensimmäisenä avataan ELY-keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin. Yritykset voivat Pirkanmaalla hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteenä voidaan rahoittaa yrityksen liiketoimintaosaamisen,


Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros

TEM tiedottaa: Kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta järjestetään uusi hakukierros. Tukea haetaan Valtiokonttorista. Valtioneuvosto esittää lainmuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä 11.3.2022. Muutokset astuvat voimaan 15.3.2022. Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus


Akaanportin yritysalueelle lisää palveluita

Akaanportin yritysalueen kehittyminen jatkuu, kun Kotipizza aloittaa toimintansa Akaassa keväällä 2022. Kyseessä on yksi Kotipizza-ketjun pinta-alaltaan suurimpia ravintoloita. Kotipizzan laajuus on 270 neliömetriä, ja tiloihin kuuluu kesäterassi. Ravintola rakennetaan alueella toimivan Pellavatehtaan myymälän viereen. Satamatien toiselle puolelle moottoritien varteen avataan Lidlin uusi päivittäistavarakauppa vuoden 2023 aikana. ”Saimme jo syksyllä 2021 ilouutisia alueen kehittymisestä, kun esisopimus