Ympäristö - Sivu 3 - Akaan kaupunki

Ehdota uusia toimenpiteitä Akaan ilmastovahtiin

Puuttuuko Akaan ilmastovahdista mielestäsi jotain? Voisiko kaupunki tehdä vieläkin vaikuttavampaa ilmastotyötä? Entä millä toimilla voisimme paremmin edistää asukkaiden tai yritysten kestäviä valintoja? Nyt voit ehdottaa uutta toimenpidettä Akaan ilmastovahtiin. Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse osoitteeseen tekninentoimi@akaa.fi. Mikäli toimenpide on mahdollista toteuttaa, voidaan se ottaa mukaan Akaan ilmastovahtiin. Näin voit olla mukana yhteisessä ilmastotyössä kohti hiilineutraalia Akaata.


Ilmoita oma ilmasto- tai ympäristötekosi Akaan ilmastovahtiin

Kaupunkiorganisaation toiminnasta syntyy vain murto-osa koko Akaan alueen ilmastopäästöistä. Näin ollen kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi mukaan ilmastotyöhön tarvitaan kaikkia kaupunkilaisia. Oletko tehnyt tai suunnittelemassa energiaremonttia? Kuljetko työmatkat kimppakyydillä vai oletko kenties rakentanut hyönteishotellin? Nyt voit ilmoittaa oman ilmasto- tai ympäristötekosi Akaan ilmastovahtiin. Akaalaisten ilmastoteot -toimenpiteen alle kerätään 1.6. alkaen asukkaiden omia pieniä tai suuria ilmastotekoja. Voit


Seuraa Akaan ilmastotyön etenemistä ilmastovahdin avulla

Akaan ilmastovahti kokoaa kaupungin ilmastotoimenpiteet yhteen helppokäyttöiseen palveluun. Akaan ilmastovahti tarjoaa kaikille kiinnostuneille ajantasaisen kuvan kaupungin ilmastotoimenpiteiden tilanteesta sekä jatkossa myös mahdollisuuden arvioida niiden vaikutuksia. Akaa kuuluu suomalaisten ilmastotyön edelläkävijäkuntien HINKU-verkostoon ja on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Palvelun avulla seurataan ilmastotavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden etenemistä. Akaan ilmastovahti löytyy osoitteesta https://ilmastovahti.akaa.fi. – Ilmastovahti tuo


Lausuntopyyntö Akaan pohjavesialueiden Kylmäkoski B:n ja Nuljunkulman luokitusten tarkistamisesta

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja Akaan alueen pohjavesialueista. Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut Akaan kaupungin alueella sijaitsevien Kylmäkoski B:n ja Nuljunkulman pohjavesialueiden pohjavesialueluokitukset. Kylmäkoski B:n pohjavesialueluokitus esitetään laskettavaksi 2-luokkaan, koska vedenhankinta alueella on päättynyt. Nuljunkulman pohjavesialue esitetään poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta, koska vedenhankinta alueella on päättynyt eikä alue sovellu ominaisuuksiltaan 2-luokkaan. Aineistot ovat nähtävillä 14.2.-15.3.2022 osoitteessa: ympäristo.fi. Tiedostot löytyvät


Strategisen yleiskaavan kaavaluonnos nähtävillä

Akaan kaupungin strategiseen yleiskaavaan liittyvä luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä 9.2 – 21.3.2022. Kaava-aineistoon kuuluu kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus. Aineistot löytyvät nettisivujemme Kaavoitus-osiosta. Strategisessa yleiskaavassa luodaan suuntaviivat kaupungin maankäytölle vuoteen 2040 asti. Siinä konkretisoidaan, miten maankäytön suunnitelmien periaatteet viedään käytäntöön. Yleiskaavassa myös nostetaan esiin asioita, joita kaupungin tulee ratkaista, jotta kehitys jatkuu toivottuun suuntaan.


Akaan ympäristönsuojelumääräykset päivitetty

Päivitetyt Akaan ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.12.2021. Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan ympäristönsuojelulakia täydentäviä määräyksiä vastaavasti kuin rakennusjärjestyksellä tai jätehuoltomääräyksillä. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kotitalouksien jätevesien käsittelyä, kemikaalien säilytystä, kunnossa- ja puhtaanapitotöiden pölyhaittoja, tilapäistä melua aiheuttavien tapahtumien ilmoitusvelvollisuudesta ja jätteen hyödyntämisessä maanrakentamisessa. Päivityksessä määräysten sanamuotoja on selkeytetty ja joitakin tarkennuksia on käytännön kokemuksen perusteella jätetty pois. Jätevesienkäsittelyä koskevia määräyksiä on


Elokuvan kuvaukset aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Toijalassa 27.1.–4.2.

Akaassa kuvataan uutta kotimaista Räkä ja Roiskis -elokuvaa tammi-helmikuun vaihteessa 27.1.–4.2. Ulkona tapahtuvat kuvaukset aiheuttavat joitakin poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen sekä autojen pysäköintiin. Kuvausalueilla liikkuvien kannattaa huomioida rajoitukset. Kuvauspaikat ja ajankohdat 27.-28.1. Ylpöntie 7:n ja Meijerintie risteys. Alue suljetaan liikenteeltä Ylpöntien ja Meijerintie-Pätsiniementien väliltä sekä Meijerintien ja Ylpöntie-Mustaportintien väliltä. Lisäksi suljetaan Meijerintie pohjoisesta tulevan sekä Ylpöntie lännestä


Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihekaavan vireilletulo

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan laatimisprosessin. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 sekä Kuhmoisten kunnan osalta Keski-Suomen maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka valmistuu kevään 2022 aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville tulosta kuulutetaan erikseen.


Jussi Kirkonoja aloitti tarkastusinsinöörinä rakennusvalvonnassa

Uusi tarkastusinsinöörimme Jussi Kirkonoja on aloittanut Akaan kaupungin rakennusvalvonnassa maanantaina 22.11.2021. Urjalalaiselle Kirkonojalle Akaa on entuudestaan tuttua aluetta. Hän on toiminut aiemmin julkisrakentamiseen liittyvissä tehtävissä ja työskennellyt kunta-alalla kymmenisen vuotta. Tarkastusinsinööri Jussi Kirkonoja kertoo, että uusi työ Akaan kaupungin rakennusvalvonnassa on mielenkiintoista ja haastavaa. Tarkastusinsinööri Jussi Kirkonoja, jussi.kirkonoja@akaa.fi, puh. 040 335 3416


Kaupunki toivoo torilavalle ahkeraa käyttöä

Toijalan torille saatiin tänä kesänä uusi kiinteä esiintymislava. Se on ollut käytössä jo muun muassa Iltatorilla ja Hunajatorilla, ja lava on havaittu toimivaksi tapahtumapaikaksi. Lavalle kuitenkin toivotaan ahkeraa käyttöä muulloinkin kuin isoissa yleisötapahtumissa. Akaan kaupungin elinkeinopalveluilla on paikallisille yhteisöille ja toimijoille haaste. – Haluamme haastaa kaikkia akaalaisia yksityisiä ja yhdistyksiä sekä muualta tulevia esiintyjiä hyödyntämään lavaa.


Tervetuloa Haihunkosken kunnostustalkoisiin 28.8.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys järjestää loppukesällä ja syksyllä perinteikkäästi yhteistyökumppanien kanssa virtavesien kunnostustalkootapahtumia Pirkanmaalla. Lauantaina 28.8.2021 kunnostuskohteena on Akaan Viialassa sijaitseva Haihunkoski. Talkoilemaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, joten tule viettämään aktiivinen lauantaipäivä hyvän asian parissa. Mukaan voi ottaa vaikka koko perheen. Vallitsevan koronatilanteen takia kaikkien talkookunnostuksiin osallistuvien tai siitä kiinnostuneiden tulee ilmoittautua ennakkoon nettilomakkeella (Ilmoittaudu tästä).


Kysely 5.-9.-luokkalaisille Akaan pyöräliikenteestä

Akaan ja Valkeakosken kaupungit laativat pyöräliikenteen edistämisohjelman, jolla on tarkoitus lisätä pyöräilyä kaupungeissa. Osana ohjelman laatimista myös koululaisilta kysytään pyöräilyn tilannetta kotikunnassa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ohjelmassa lasten ja nuorten pyöräilyn lisäämiseksi. Kysely on suunnattu 5.-9.-luokkalaisille. Kyselyyn vastaaminen vien 10-15 minuuttia. Kyselyssä ei kerätä vastaajien henkilötietoja, ja vastaukset käsitellään täysin anonyymisti. Vastausaikaa kyselyyn on 10. syyskuuta


Akaan Mehiläislivessä seurataan pesäelämää 24/7

Miltä mehiläispesässä näyttää? Mitä kuhnurit, työmehiläiset ja kuningattaret siellä tekevät? Tämä selviää Suomen hunajapääkaupungin Akaan omassa Mehiläislivessä. Suora nettilähetys osoitteessa www.akaanmehilaislive.fi  näyttää pesäelämää vuorokauden ympäri aina kesän loppuun saakka. Liven päätähdet, Akaan kaupunkipörriäiset, asuvat K-Supermarket Akaan katolle tuodussa pesässä Toijalan taajaman keskustassa. Mehiläisten elämää päästään seuraamaan aiempaa tiiviimmin: kamerat taltioivat tapahtumia sekä pesän suuaukolla että