Väärinkäyttöilmoitus - Akaan kaupunki

Väärinkäyttöilmoitus

Väärinkäyttöilmoitus

Akaan kaupungilla on käytössään ilmoituskanava epäillystä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista sekä vastuullisuuden toteutumista kaupungin toiminnassa.

Epäeettinen toiminta ja väärinkäytökset voivat olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua henkilöön, palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. Ilmoituksen em. toiminnasta voit tehdä anonyymisti oheisen lomakkeen välityksellä:

Lähetä väärinkäyttöilmoitus

Tavanomaiset asiakaspalautteet eivät kuulu väärinkäyttöilmoituskanavaan. Pyydämme lähettämään ne Akaan kaupungin normaalien asiakaspalautekanavien kautta