Vaikuttamistoimielimet - Akaan kaupunki

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalain (22 §) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yhtenä vaikuttamisen väylänä toimivat vaikuttamistoimielimet. Akaan kaupungin vaikuttamistoimielimiä ovat

Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Nuorisovaltuusto.