Ilmastotyö - Akaan kaupunki

Ilmastotyö

Akaasta hiilineutraali kunta

Haluamme olla tulevaisuudessa hiilineutraali kunta, ja siksi liityimme Hinku-verkostoon kesällä 2019. Olemme sitoutuneet valtuuston päätöksellä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ilmasto-ohjelma vie kohti tavoitetta

Etelä-Pirkanmaan kunnat, Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski laativat yhteisen seudullisen ilmasto-ohjelman 2020. Ohjelman avulla alue pyrkii parantamaan elintapojen kestävyyttä ja vähentämään alueen ilmastopäästöjä.

Resurssiviisaissa kunnissa edistetään kiertotaloutta ja hiilineutraaleja toimintamalleja. Kuntien tavoitteina on ilmastopäästöttömyys, jätteettömyys ja ylikulutuksen estäminen. Tärkeä osa ilmasto-ohjelmaa on myös asukkaiden ja alueen toimijoiden yhteistyö.

Ilmasto-ohjelma perustuu ajatukseen siitä, että kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa huomioidaan ympäristön ja ilmaston kannalta kestävät vaihtoehdot ja ratkaisut. Päästövähennystavoitteen edistymistä seurataan ilmastopäästöissä tapahtuvien muutosten perusteella sekä ilmasto-ohjelman toimenpiteiden edistymisellä.

Ilmastotyön etenemistä voi seurata Akaan ilmastovahti-palvelussa.

HEP2030 tuo kuntaan ilmasto-osaamista

Vuonna 2021 käynnistyneessä ympäristöministeriön rahoittamassa Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hankkeessa (HEP2030) viedään käytäntöön alueellisen ilmasto-ohjelman toimenpiteitä. Hankkeessa koulutetaan kuntien työntekijöitä sekä päätöksentekijöitä ilmastotyön toteuttamisesta. Lisäksi hankkeen aikana luodaan toimintamalli kunnan ilmastotyöstä raportointiin ja toimenpiteiden seurantaan.

Hankkeen tavoitteena on innostaa myös Etelä-Pirkanmaan alueen asukkaita, yrityksiä ja järjestöjä mukaan ilmastotyöhön.

Akaassa suurimmat päästöt tulevat tieliikenteestä ja lämmityksestä

Akaan päästöjakaumissa suurin päästölähde on tieliikenne, jonka päästöihin voidaan vaikuttaa muun muassa joukkoliikenteen kehittämisellä. Akaassa joukkoliikenteen mahdollisuuksia onkin parannettu muun muassa lisäämällä lähijunavuoroja sekä panostamalla asemanseutujen liityntäpysäköintiin.

Lämmityksestä aiheutuvat päästöt (kaukolämpö, öljy, sähkö ja muu lämmitys) muodostavat suuren osan päästöistä. Lämmitysmuodon korvaaminen kestävämmällä vaihtoehdolla onkin merkittävä toimi päästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi Akaan uusissa koulurakennuksissa on huomioitu lämmitysmuodon vaikutus päästöihin käyttämällä ilmastoystävällistä maalämpöä.