Talous - Akaan kaupunki

Talous

Talouspalvelut käsittää mm. taloussuunnittelun, talouden seurannan ja raportoinnin, rahoituksen sekä keskitetysti hoidettavan kirjanpidon, osto- ja myyntilaskutuksen, maksuliikenteen ja perintätoimen hoidon.

Talousarvio ohjaa kaupungin taloussuunnittelua. Talousarviosta ilmenee toimintaan suunnatut määrärahat ja arviot toiminnan tuloista, sekä miten rahoitustarve katetaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion joka vuosi syksyllä.

Tilinpäätös avaa kaupungin toiminnan tuloksen tilikaudelta, sekä tilinpäätöshetken taloudellisen tilanteen. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Vuonna 2021 Akaan kaupungin tilikauden tulos oli 0,99 miljoonaa alijäämäinen. Vuoden 2021 tilinpäätöksen seurauksena taseessa on ylijäämää 1,9 miljoonaa johtuen vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa olleesta noin 2,9 miljoonan ylijäämästä.

Akaan kaupungin vuoden 2021 verotulot olivat yhteensä 66.852.600 euroa ja valtionosuudet yhteensä 34.427.200 euroa.

Akaan kaupungin vuoden 2022 talousarvio on lähtökohdaltaan 1.857.800 euroa alijäämäinen ja suunnitelmavuodet 2022-2025 yhteensä 1.321.542 euroa ylijäämäinen.

Talouden tasapainottamistoimet kuten taloudellisesti kestävien ratkaisujen löytäminen, päätöksenteon johdonmukaisuus ja säästötavoitteisiin sitoutuminen ovat tärkeitä tulevaisuuden kehityksen kannalta.