Talous - Akaan kaupunki

Talous

Talouspalvelut käsittää mm. taloussuunnittelun, talouden seurannan ja raportoinnin, rahoituksen sekä keskitetysti hoidettavan kirjanpidon, osto- ja myyntilaskutuksen, maksuliikenteen ja perintätoimen hoidon.

Talousarvio ohjaa kaupungin taloussuunnittelua. Talousarviosta ilmenee toimintaan suunnatut määrärahat ja arviot toiminnan tuloista, sekä miten rahoitustarve katetaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion joka vuosi syksyllä.

Tilinpäätös avaa kaupungin toiminnan tuloksen tilikaudelta, sekä tilinpäätöshetken taloudellisen tilanteen. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.