Kaupunginhallitus - Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaan kuntalain 39 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
  • johtaa ja valvoa kaupungin taloutta
  • valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota
  • ohjata kaupungin tiedotustoimintaa
  • vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta
  • vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
  • vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta
  • päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee valtuusto. Myös valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä hallintopäällikkö

Kaupunghallituksen puheenjohtajisto:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Rämö (SDP)
1. varapuheenjohtaja Jaakko Leinonen (KOK)
2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkinen (KESK)

Kaupunginhallitus 2019 – 2020

Kaupunginhallituksen alustava kokousaikataulu. Muutokset ovat mahdollisia.

ti 19.1.2021
ti 2.2.2021
ti 23.2.2021
ti 9.3.2021
ti 30.3.2021
ti 13.4.2021
ti 27.4.2021
ti 18.5.2021
ti 8.6.2021
ti 22.6.2021
ti 17.8.2021
ti 7.9.2021
ti 21.9.2021
ti 5.10.2021
ti 19.10.2021
ti 9.11.2021
ti 23.11.2021
ti 7.12.2021
ti 14.12.2021