Kaupunginhallitus - Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaan kuntalain 39 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
  • johtaa ja valvoa kaupungin taloutta
  • valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota
  • ohjata kaupungin tiedotustoimintaa
  • vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta
  • vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
  • vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta
  • päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee valtuusto. Myös valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja.

Kaupunghallituksen puheenjohtajisto:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannu Järvinen (SDP)
1. varapuheenjohtaja Heli Einola-Virtanen (PS)
2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkinen (KESK)

Kaupunginhallitus 2023 – 2025

Kaupunginhallituksen kokousaikataulu vuodelle 2024:

(Huomaathan, että muutokset ovat mahdollisia.)

ti 16.1.2024
ti 6.2.2024
ti 13.2.2024 (tarvittaessa)
ti 5.3.2024
ti 19.3.2024
ti 26.3.2024
to 28.3.2024 SIIRRETTY
ti 16.4.2024
ti 7.5.2024
ti 21.5.2024
ti 4.6.2024
ti 18.6.2024
ti 13.8.2024
ti 3.9.2024
ti 17.9.2024
ti 1.10.2024
ti 15.10.2024
ti 5.11.2024
ti 19.11.2024
ti 3.12.2024
ti 10.12.2024