Kaupunginhallitus - Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaan kuntalain 39 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
  • johtaa ja valvoa kaupungin taloutta
  • valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota
  • ohjata kaupungin tiedotustoimintaa
  • vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta
  • vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
  • vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta
  • päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee valtuusto. Myös valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja.

Kaupunghallituksen puheenjohtajisto:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannu Järvinen (SDP)
1. varapuheenjohtaja Heli Einola-Virtanen (PS)
2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkinen (KESK)

Kaupunginhallitus 2023 – 2025

Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksylle 2023:

(Huomaathan, että muutokset ovat mahdollisia.)

ti 15.8.2023
ti 5.9.2023
ti 19.9.2023
ti 3.10.2023
ti 17.10.2023
ti 7.11.2023
ti 21.11.2023
ma 4.12.2023 klo 12.00
ti 12.12.2023