Kaupunginhallitus - Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaan kuntalain 39 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
  • johtaa ja valvoa kaupungin taloutta
  • valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota
  • ohjata kaupungin tiedotustoimintaa
  • vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta
  • vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
  • vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta
  • päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee valtuusto. Myös valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja.

Kaupunghallituksen puheenjohtajisto:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Rajala (KOK)
1. varapuheenjohtaja Heli Einola-Virtanen (PS)
2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkinen (KESK)

Kaupunginhallitus 2021 – 2023

Kaupunginhallituksen alustava kokousaikataulu keväälle 2023. Muutokset ovat mahdollisia.

ti 13.12.2022

ti 17.1.2023
ti 7.2.2023
ti 7.3.2023
to 30.3.2023
ti 18.4.2023
ti 2.5.2023
ti 16.5.2023
ti 6.6.2023
ti 20.6.2023
ti 15.8.2023