Kaupunginhallitus - Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaan kuntalain 39 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Akaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu:

  • huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja strategisesta suunnittelusta
  • johtaa ja valvoa kaupungin taloutta
  • valvoa ja ohjata kaupungin organisaatiota
  • ohjata kaupungin tiedotustoimintaa
  • vastata kaupungin maankäyttöpolitiikasta
  • vastata kaupungin elinkeinopolitiikasta
  • vastata kaupungin suhdetoiminnasta sekä kuntien välisestä ja muusta yhteistoiminnasta
  • päättää kaupungin henkilöstön lomauttamisen perusteista

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee valtuusto. Myös valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja.

Kaupunghallituksen puheenjohtajisto:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Rajala (KOK)
1. varapuheenjohtaja Heli Einola-Virtanen (PS)
2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkinen (KESK)

Kaupunginhallitus 2021 – 2023

Kaupunginhallituksen alustava kokousaikataulu. Muutokset ovat mahdollisia.

ti 18.1.2022
ti 1.2.2022
ti 15.2.2022
ti 8.3.2022
ti 29.3.2022
ti 19.4.2022
ti 3.5.2022
ti 17.5.2022
ma 6.6.2022
ti 7.6.2022 (peruttu)
ti 21.6.2022
ti 16.8.2022
ti 6.9.2022
ti 20.9.2022
ti 4.10.2022
ti 18.10.2022
ti 8.11.2022
ti 22.11.2022
ke 7.12.2022
ti 13.12.2022