Sivistyslautakunta - Akaan kaupunki

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty.

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa- aikapalveluiden tehtäväalueilla siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä sivistystoimen hallintosihteeri.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat:

sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Yli-Koivisto (KOK)
varapuheenjohtaja Mika Rupponen (SDP)

Sivistyslautakunta 2021 – 2025

Sivistyslautakunnan alustava kokousaikataulu, muutokset ovat mahdollisia:

to 19.1.2023
to 23.2.2023
to 23.3.2023
to 20.4.2023
to 11.5.2023
to 15.6.2023
to 14.9.2023
to 12.10.2023
to 9.11.2023
to 7.12.2023