Sivistyslautakunta - Akaan kaupunki

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii lainsäädännön tarkoittamana opetustoimen toimielimenä ja päättää niistä tehtävistä, jotka perusopetuslain ja -asetuksen sekä lukiolain mukaan on tarkoitettu kunnan ratkaistavaksi ja joiden ratkaisuvallasta ei ole muuta päätetty.

Sivistyslautakunta johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueiden toimintaa sekä päättää asioista kasvatus- ja opetuspalveluiden ja vapaa- aikapalveluiden tehtäväalueilla siten kuin hallintosäännössä säädetään.

Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja ja sihteerinä sivistystoimen hallintosihteeri.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajat:

sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mari Yli-Koivisto (KOK)
varapuheenjohtaja Mika Rupponen (SDP)

Sivistyslautakunta 2021 – 2025

Sivistyslautakunnan alustava kokousaikataulu, muutokset ovat mahdollisia:

to 18.1.2024
to 8.2.2024
to 7.3.2024
to 4.4.2024
to 2.5.2024
to 30.5.2024
to 29.8.2024
to 26.9.2024
to 24.10.2024
to 21.11.2024
to 12.12.2024